De BLOEM DES LEVENS

Bloem des Levens
De ‘Bloem des Levens’ geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Ze is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen is deze ‘Bloem des Levens’ bekend; ze wordt voornamelijk toegepast voor vitaliseren en stabiliseren van voedingsmiddelen. De vorm- en symboolkracht wordt overgedragen en gaat resoneren in vloeistoffen.

In de uitgebreide collectie VITAL TC producten :(glazen-karaffen met de gouden bloem des levens)

“BLOEM DES LEVENS” als basis voor de Melchicedek kubus en voortspruitend uit de Goddelijke Geometrie. Alle glazen, tassen, kommen, karaffen zijn gemaakt volgens de Gulden Snede.


SYMBOLEN en hun betekenis : BLOEM DES LEVENS


 

 GOUD 23,8 Karat goud element biedt energetische ondersteuning en biologische verbetering
HAPPY - gekleurd  Bevordert vrolijkheid, levenslust en zijn de Chakra-kleuren
 WIT  Bevordert openheid en volledigheid in de waarneming
 PLATINA (zilvergrijs) Activeert het gevoel van zelfrespect en zelfherkenning.

 

De lotusbloem

 

De heilige geometrie komt voort uit de levensbloem, zoals die op een pilaar van het Osirieon in Abydos (Egypte) is aangetroffen. De kern van de levensbloem bestaat uit zeven cirkels. Deze zeven cirkels staan symbool voor de zeven dagen van de schepping. Zeven dagen

 

De levensbloem is opgebouwd uit 19 cirkels, met daarom heen twee grotere cirkels. Door het aantal cirkels naar buiten toe uit te breiden ontstaat een ruimtelijk figuur, dat de acht cellen van een menselijk embryo uitbeeldt. de heilige geometrie heeft dus direct met de schepping te maken.

 

 

 

 

 

 De levensbloem

 

Wanneer het aantal cirkels nog verder wordt uitgebreid ontstaat de levensbloem (het middelste figuur), zoals die in Abydos te zien is. In de levensbloem zijn allerlei geometrische figuren te vinden

 

Fractal

 

De lotusbloem komt als een fractal telkens weer terug, hoe ver het ook wordt uitvergroot of verkleind. Die eigenschap kan worden gebruikt om de geometrie van de levensbloem te ontrafelen.

 

In de schets van Leonardo da Vinvi  zijn zeven hoofdcirkels te onderscheiden, die ook in de levensbloem terugkomen.