KLANKRESONNANTIE ( gebruikt in de wijnglazen Vital TC)

drieklank

Wijnglas Vital TC

Een drieklank is een akkoord dat bestaat uit 3 tonen en is opgebouwd uit een grondtoon, een terts en een kwint. Hieruit bestaan de meest voorkomende typen:

  • majeur (of: groot): grondtoon + grote terts + reine kwint (c e g) (symbool C)
  • mineur (of: klein): grondtoon + kleine terts + reine kwint (c es g) (symbool Cm)
  • verminderd: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint (c es ges) (symbool Cdim of C°)
  • overmatig (of: plus): grondtoon + grote terts + overmatige kwint (c e gis) (symbool C+5 of C+)
  • Sus twee: grondtoon + grote secunde + reine kwint (c d g) (symbool Csus2 of C2)
  • Sus vier: grondtoon + reine kwart + reine kwint (c f g) (symbool Csus4 of C4)
  • hard verminderd: grondtoon + grote terts + verminderde kwint (c e ges) (symbool Cb5)
  • dubbel verminderd: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint (c eses ges) geen symbool. Enharmonisch gelijk aan: c d fis = 3e omkering van dominant 7-akkoord

Voorbeeld

Als we de grondtoon (c) van de C-majeurtoonladder "1" noemen, zijn de cijfers bij de overige noten als volgt;

c-d-e-f-g-a-b-c

1-2-3-4-5-6-7-8

Een C-majeurakkoord bestaat bijvoorbeeld uit c, e en g, dat is dan 1, 3 en 5. In principe kunnen de noten van een akkoord voor elke andere grondtoon door transponering gevonden worden

Uit Wikipedia