ALLERHEILIGEN - SAMHEIN - HALLOWEEN uitleg

Wat breng je mee op deze avond :

- een brief met alles wat je wil loslaten en aan de engelen geven (wordt na de meditatie in het vuur verbrand)

- een brief met al je hartewensen die je wilt verwerkelijken. Deze brief wordt na de meditaie via het vuur aan de engelen gegeven.

- warme kleding, een dekentje, slaapzak of mat om op te liggen. Eventueel een dekentje om over je heen te leggen, dan voel je je echt geborgen.

Je wordt hier geïntegreerd met de energieën van de Aartsengel, de Elohim en de Serafijnen. Zo beschermden voorbereid gaan we naar de weide achteraan aan het kampvuur. Daar genieten we van de Engelenmeditatie in open lucht aan een kampvuur, in gezelschap van de hogere machten. Na de meditatie worden de brieven in het laaiende kampvuur gegooid, elke deelnemer apart en heeft de tijd om zich bij zijn/haar brieven te bezinnen... Uiteindelijk feestelijk, bevrijd en van elkaars gezelschap genietend, drinken we nog een héérlijke versgemaakte (op de oude manier) chocomelk of een smakelijke tas koffie en babbelen allemaal tesamen. Hier zie je een paar kampvuurmeditaties ...De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, het Ierse woord voor de maand november).

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de doden.

In de negende eeuw van de huidige tijdrekening steekt een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloweenfeest. Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat" spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

In de Verenigde Staten maakt het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de VS duikt dan de bekende jack-o'-lantern-pompoen op, die in de hele wereld wellicht het bekendste gezicht van Halloween is.

Jack-o'-lantern uit Wikipedia