Moldaviet en Muscoviet

Moldaviet ontstaat door een meteorietinslag en is eigenlijk het resultaat van gesmolten meteoriet samen met omliggende gesteentes. Naast de ontstaansgeschiedenis van Moldaviet is ook de werking van deze steen erg bijzonder. Moldaviet geeft spiritueel inzicht en ruimte voor spirituele groei.
Moldaviet kan helpen met het contact leggen naar diepere dimensies, vorige en toekomstige levens. Moldaviet is een uitermate geschikte steen voor het schenken van rust aan mensen die soms moeite hebben met het aardse bestaan. Ook werkt Moldaviet stimulerend voor creativiteit en het aanpakken van nieuwe kansen en ideeën. Moldaviet reinigt de chakra’s en brengt deze in hernieuwde balans.
Tevens kan de Moldaviet de werking van andere stenen doorlaten en versterken.
Moldaviet samen met Azeztuliet is een unieke werking bij fysieke ziekte, vooral op celtherapie.
 

Moldav Iet Ruw 2gr.

 

Miccashist met Muscoviet/Moscoviet plak van ca. 2 kg