Moldaviet uitleg

MOLDAVIET

Trefwoorden Transformatie, snelle spirituele ontwikkeling,

chakra-activering, reiniging, bescherming, toename van

synchroniciteiten

Element Storm

Chakra's Alle, vooral hart (4*) en derde oog (6*)

Moldaviet is een lid van de tektietgroep, een glas­achtig mengsel van siliciumdioxide, aluminium-oxide en andere metaaloxides, met een hardheid van 5,5 tot 6. Het kristalstelsel is amorf. De kleur van de meeste stenen is diep bosgroen, hoewel sommige exemplaren lichtgroen zijn en andere, vooral die uit Moldavië, een groenbruine kleur heb­ben. Enkele zeldzame stenen van siersteenkwaliteit zijn een tikje donkerder dan smaragdgroen. Het ontstaan van moldaviet valt samen met de inslag van een grote meteoriet in wat tegenwoordig de Boheemse hoogvlakte van de Tsjechische Repu­bliek heet, ongeveer 14,8 miljoen jaar geleden. De meeste stenen worden rondom dat gebied gevon­den. Boeren halen vaak stukken moldaviet om­hoog wanneer ze de akkers ploegen, en 'mijnwer­kers' werken zevend en gravend los zand en grind door om ernaar te zoeken. Er zijn rijke vondsten gedaan bij de steden Chlum en Slavce. Een zeer delicate, kantachtige vorm van moldaviet is aan­getroffen bij het dorp Besednice.

(uit het boek De Wijsheid van Stenen door Robert Simmons en Naisha Ahsian)

TEKTIET uit CHINA : zwart is de zwarte moldaviet

OVER DEZE HALF-EDELSTEEN :
Robert Simmons

(Opmerking van de auteur: moldaviet is de steen die mij op het spoor zette van de spirituele eigenschappen van kristallen en mineralen, en ook van mijn persoonlijke spirituele levenslot. In de tweeëntwintig jaar dat ik nu op dit gebied werkzaam ben geweest, heeft het vergelijkbare

:effecten gehad op duizenden andere mensen met wie ik heb gesproken en gecorrespondeerd. Zoals ik het zie speelt moldaviet een bijzondere rol in het ontwaken van de mensheid dat nu gaande is, en om die reden bespreken we moldaviet wat uitgebreider dan andere stenen.] Wetenschappers zijn het er niet met elkaar over eens hoe moldaviet is ontstaan. Sommigen stellen dat het een aards gesteente is dat door de hitte van de meteorietinslag gesmolten is, terwijl anderen opperen dat het materiaal van buitenaardse oorsprong is, mogelijk een vorm van obsidiaan uit een maankrater. Een derde theorie luidt dat moldaviet een samensmelting is van meteoriet materiaal en aards gesteente die door de enorme hitte die bij de explosie van de inslag vrijkwam zijn verdampt, waarna het gas hoog de atmosfeer in werd gebracht. Dit gasachtige materiaal zou dan zijn afgekoeld en gecondenseerd tot een vloeibare glas, dat 'neerregende' op de krater en het omringende gebied. Of hier iets van waar is, en zo ja van welke theorie, bekend is in elk geval wel dat moldaviet inderdaad uit de lucht is komen vallen - dat is te zien aan de aerodynamische vormen van bepaalde stukken- en vrijwel alle wetenschappers brengen het in verband de meteorietinslag waardoor de Boheemse hoogvlakte en de omringende bergen zijn ontstaan.

Aan de gebeurtenis waarbij moldaviet is ontstaan kwamen gigantische krachten te pas. De kracht van de inslagexplosie wordt geschat op 6 biljoen megaton, wat veel meer is dan alle atoombommen op aarde bij elkaar.

De hitte waarvan hierboven sprake was, was groot genoeg om gesteente te doen verdampen, en de hoofdmassa van de meteoriet zou dwars door de aardkorst heen zijn gegaan en zijn doorgedrongen tot het vloeibare ijzer in de aardkern.

Deze diepe inslag zou de stromen van ronddraaiend vloeibaar ijzer zodanig hebben verstoord dat de magnetische polen van de aarde omgewisseld werden.

Door de hele geschiedenis heen, en zelfs al in de prehistorie, is moldaviet beschouwd als een spirituele talisman. De bewoners uit het neolithische Oost-Europa droegen al zeker 25.000 jaar geleden moldaviet, en de beroemde Venus van Willendorf - het vroegst bekende godinnenbeeld-werd ontdekt op een opgravingsterrein dat vele amuletten van moldaviet bevatte. Mensen uit die

tijd gebruikten moldaviet ook voor pijlpunten en snijgereedschap.

Meer recent is moldaviet beschouwd als een herinnering aan de legende van de heilige graal. In sommige verhalen zou de graal geen beker zijn, maar een steen, een smaragd die uit de lucht is komen vallen. De over­eenkomsten tussen de graalsteen en moldaviet zijn dui­delijk. In vroeger tijd noemde men alle heldere groene sierstenen 'smaragd', en moldaviet is daarvan de enige die uit de lucht is gevallen. Volgens de geschiedenis werd er zelfs een fysieke 'graal' ontdekt; deze werd naar Na­poleon gebracht, die teleurgesteld was dat hij uit groen glas bestond. Maar moldaviet is uiteraard groen glas. Een andere bokaal, gemaakt van goud en versierd met moldaviet, werd in de loop der eeuwen van eigenaar op eigenaar doorgegeven en raakte in de Tweede Wereldoor­log zoek. In de jaren dertig vergeleek de bekende kunste­naar Nicholas Roerich een moldaviet (die hij Agni Mani noemde, 'vuurparel') met de uit de verhalen bekende steen van Shambhala, wat nog meer bewijs was dat het hetzelfde steen was dat deel uitmaakte van de heilige graal. Interessant genoeg lopen de energetische effecten die aan moldaviet worden toegekend parallel aan die van de graalsteen uit de verhalen. In de Tsjechische folklore ging men ervan uit dat moldaviet harmonie bracht in huwelijksrelaties, en eeuwenlang werd het gebruikt als traditioneel verlovingsgeschenk. Ook op dit vlak werden de graalsteen dezelfde eigenschappen toegedicht.

In onze moderne tijden heeft moldaviet zich ont­popt tot een van de stenen die voor metafysisch gebruik het meest worden gekoesterd. De effecten ervan lopen sterk uiteen, van mild tot bijna overweldigend, van fysie­ke reiniging tot spirituele doorbraken, maar de gemeen­schappelijke noemer lijkt te bestaan uit hernieuwde kracht en versnelling van het pad van persoonlijke ont­wikkeling.

Mensen die voor het eerst moldaviet in de hand nemen, ervaren de energie ervan veelal als warmte of hitte, die eerst in de hand wordt gevoeld en daarna ook in de rest van het lichaam. In sommige gevallen vindt er een opening van het hartchakra plaats die wordt geken­merkt door merkwaardige (hoewel niet pijnlijke) sensa­ties in de borst, een opwellen van emotie en een blos op het gezicht. Dit heeft zo vaak plaatsgevonden dat er een naam aan is gegeven: de moldavietroes. Andere manie­ren waarop de energiën van moldaviet worden gevoeld zijn een kloppen in de hand terwijl de steen wordt vast­gehouden, een tinteling in de chakra's van derde oog en hart, lichtheid in het hoofd of duizeligheid, en ook soms de sensatie uit het lichaam te worden getild. De meeste mensen voelen goed dat moldaviet hun energieën op­wekt en hun vibraties versnelt, zeker in de eerste dagen of weken, totdat er gewenning optreedt. Maar sommigen, vooral wanneer ze uit sterren geboren zijn, merkten dat moldaviet hen ontspant, als een klein stukje 'thuis'.

De energieën van moldaviet kunnen alle chakra's activeren. De vibraties ervan focussen zich veelal op gebieden waar blokkades of 'wonden' aanwezig zijn; deze gebieden worden eerst geschoond, waarna ze in reso­nantie worden gebracht met het gehele energiesysteem. Resonantie met moldaviet kan vele vormen aannemen - chakra's kunnen opengaan; synchroniciteiten kunnen toenemen in frequentie en betekenis; het droomleven kan aanzienlijk levendiger en betekenisvoller worden; er ontstaat verbinding met geestelijke gidsen; er kan fysie­ke, emotionele of spirituele heling plaatsvinden; er kun­nen veranderingen optreden in banen en relaties; me­ditaties kunnen dieper en krachtiger worden -, maar al deze dingen kunnen worden beschouwd als symptomen van een verandering in je eigen energieën. Moldaviet kan de aanzet tot deze verschuiving geven. Met zijn hoge en intense vibraties kan het zodanig met je energiepatroon resoneren dat je spirituele vitaliteit wordt geïntensiveerd en dat je voortgang op het pad van je hoogste levenslot wordt versneld. Dit lijkt sterk op het effect dat volgens de verhalen zou optreden wanneer je in contact zou zijn geweest met de graalsteen.

De spirituele graal kan worden beschouwd als de wakkere en volledig verwerkelijkte intelligentie van het menselijk hart. Moldaviet lijkt qua affiniteit met het hart en het hartchakra ook alweer op de graalsteen. Door het elektromagnetische veld van het hart en het ermee gepaard gaande veld van onmeetbare subtiele ener­gieën kunnen we direct waarnemen hoe het met andere mensen en de wereld gesteld is. Het veld van het hart resoneert met Alles Wat Is, van atomen tot en met melk­wegstelsels, van de individuele ziel tot en met het kos­mische bewustzijn. En het hart neemt niet alleen waar, het verandert ook omstandigheden. Door de wil van het hart is het mogelijk om de werkelijkheid te veranderen, en wanneer je dat eenmaal weet, rust op jou de verant­woordelijkheid om op elk moment het hoogste goed te willen, ook al weet je niet welke vorm dat zal aannemen. Moldaviet biedt de belofte aa.n en heeft het in zich je erbij te helpen om de intelligentie van het hart helemaal wak­ker te maken.

Moldaviet is een krachtig hulpmiddel voor meditatie en droomwerk. In beide gevallen kan een stukje mol­daviet dat je met tape op je voorhoofd hebt geplakt het effect hebben dat je innerlijke ervaring veel levendiger en beeldrijker wordt. Moldaviet vergroot je gevoeligheid voor leiding en je vermogen om de boodschappen die vanuit de hogere werelden naar je toe worden gezonden op te merken. Moldaviet kan een krachtige impuls geven om jezelf te helen, blokkades uit de weg te ruimen en de meridianen te openen, en kan bovendien de onder­linge verbindingen tussen alle aspecten van je etherisch, astraal, causaal en fysiek lichaam van nieuwe energie voorzien. Net als de Agni Mani uit de oude verhalen, volgens de overlevering werd aanbeden, is moldaviet een talisman van spiritueel ontwaken, transformatie en groei in je ontwikkeling.

Behalve dat moldaviet zich goed leent voor meditatie en droomwerk, kan het ook als sieraad worden gedragen. Dat heeft het voordeel dat je de energieën ervan de hele dag in je vibrationele veld kunt houden om de effecten ervan nog te versterken. Ook zul je wanneer je een moldavietsieraad draagt merken dat er zich in je dagelijks leven meer heilzame synchroniciteiten voordoen. Sommige mensen zullen er vanwege zijn energetische intensiteit aan moeten wennen om moldaviet te dragen, maar de meesten zal dat niet meer dan een paar dagen kosten.

Moldaviet biedt verder ook een energie van spirituele bescherming. Wanneer je in resonantie bent met de hoogfrequentie vibraties ervan, kunnen negatieve energieën en entiteiten zich niet met je energieveld verbinden of erin doordringen. In lijn met zijn transformationele eigenschappen heeft moldaviet de neiging je los te maken van ongezonde aanhechtingen, en de mensen en situaties die je voor je ontwikkeling het hardst nodig hebt, als een magneet naar je toe te trekken.

Moldaviet is te snijden en te slijpen tot sierstenen en andere vormen, waarvan sommige de energieën ervan kunnen versterken. De vormen die de vibraties van moldaviet uitvergroten en focussen zijn piramides, platonische lichamen, bollen en stervormige tetraëders. De meest krachtige siersteenvormen zijn ronde briljant(slijp), radiante achthoek, triljant en ovaal. Ronde moldavietkralen zijn zowel mild als krachtig. Net als bollen stralen ze. de vibraties van moldaviet gelijkmatig naar alle kanten uit, wat vergezeld gaat van een soort zachtheid die kan worden veroorzaakt door de ronde vorm van de steen.

Moldaviet is een ideale steen om te verwerken in energie-instrumenten. Het kan worden vastgelijmd of anderszins bevestigd aan andere stenen om de energieën van beide uit te vergroten. Het is toe te voegen aan staven, hoofdbanden, energiesjablonen, rasters en allerlei andere soorten instrumenten om de effecten intenser te maken.

Moldaviet bezit het vermogen om de heilzame effecten van vele andere stenen te versterken en te versnellen. Het gaat goed samen met alle soorten kwarts, evenals met amethist, citrien, rozenkwarts, sugiliet, lapis lazuli, larimar, rhodochrosiet, aquamarijn, heliodoor, pietersiet, rookkwarts, seleniet en de meeste andere stenen. Voor helende doeleinden werkt het goed in combinatie met serafiniet. Voor sterkere innerlijke beelden kun je er goed Herkimer-'diamant' bij gebruiken. Echt diamant, in de vorm van een kristal of in de vorm van een siersteen, maakte de transformationele energieën van moldaviet nog sterker. Libisch goudtektiet vergroot de inwerking moldaviet op het derde chakra, de zetel van persoonlijke macht en de wil.

Moldaviet is een van de twaalf synergetische stenen, samen met danburiet, tanzaniet, azeztuliet, fenakiet, Tibetaans tektiet, Satyaloka-kwarts, petaliet, brokiet, natroliet en scoleciet.

Deze combinatie is de krachtigste die tot nu toe is ontdekt voor versterking van het Etherisch patroon van “het vervolmaakte zelf”. Moldaviet gaat tevens harmonieus samen met elk van deze stenen afzonderlijk.

Als je gedwongen op een onbewoond eiland zou zitten en maar één steen als bondgenoot zou mogen meenemen, zou moldaviet een uitstekende keus zijn.