Jij kan je leven helen ! Creëer jouw leven. Je bent het waard.

download (1)

Creëer jouw leven, volgens jouw waarden ... Zelfs al is het op de fundering van jouw vroegere leven. Neem je Innerlijke kind op de arm ...

Schuldgevoelens dat we dit angstige kind achtergelaten hebben in onze ontwikkeling, brengt niks op. We kunnen niks meer veranderen in het verleden, net zomin als in de toekomst, maar wel in het NU.  Alleen wij kunnen het kind, onszelf toen we klein waren, liefde en geborgenheid geven, luisteren naar dat kleintje dat met zoveel kommer en kwel zit, het troosten en steunen … We zijn nu volwassen en weten dat volwassenen uit hun krammen kunnen schieten en roepen en huilen … dingen zeggen die fel overdreven zijn en die ze nooit hard maken … Luisteren is het grote gegeven … het ontmantelen van alle angst, schuldgevoelens, die dat innerlijke kind nog beheersen en de deur naar onbekommerd vrolijk zijn, een kleine kapoen open zetten.  De poort naar pure levensvreugde …

Ik heb interesse   30 € één op één gesprek.  Geef enkele data die jij vrij bent op.