Communicatie - steun energetische producten LichtWesen

Communicatie - uitwisseling

ENERGETISCHE ONDERSTEUNING VOOR PRATEN
Mijn saamhorigheid: de ander beter begrijpen en zichzelf op een begrijpelijke manier uiten
Integratie (aardengel) lucht: duidelijkheid voor discussies; vastleggen van de huidige situatie
Ik word gerespecteerd: communiceer duidelijk en kernachtig; Beveiliging tijdens gesprekken

blauwe kleurstraal Elohim en/of Scheppingsstralen