Rouw - Verdriet - Verlies ... zovele gezichten !

Ga er niet te licht over ... vooral niet over het verdriet dat niet door de maatschappij erkend wordt als verlies van ... kan gaan om failissement (faling !), echtscheiding echtelieden zowel als de kinderen, liefdesverdriet dat je echt volledig kan uithollen, burn-out, verlies van werk met alle verlies op menselijk, emotioneel, financieel vlak....

Ga er niet te licht overheen. Vooral niet over het verdriet dat niet door de maatschappij erkend wordt, maar wel moet doorleefd worden : willen of niet, we moeten erdoor ! Bij het niet kunnen, of te weinig of geen begrip in onze omgeving en er alleen voor staan leidt dit zeer dikwijls tot het beëindigen van het leven in het ergste geval maar evenzo tot verlies van gezondheid …. Crusiaal is voor allen,

- zowel ouderen bij verlies van kind, partner door overlijden, maar ook woning door financieel probleem…

- jonge mensen, verlies van partner in een relatie, verlies van collega’s en/of vrienden op het werk bij verlies van werk, de financiële geborgenheid bij verlies van werk, burn-out, bij zelfstandigen faling met alle gevolgen financieel-emotioneel vandien, verlies van geheime relatiepartner, verlies van vriend/vriendin door verhuis ouders ….

- kleuters-kinderen-pubers : verlies geborgenheid door voortdurende ruzies ouders, scheiding van ouders met als gevolg verlies vrienden/vriendinnen op school en overal om hen heen door verhuis. Bij verlies van één ouder door overlijden…  Bij zeer jong kinderen leidt dit dikwijls tot bindingsangst …

Rouw= verdriet om = verlies van heeft zovele verschillende oorzaken, gezichten … Mogen we het tonen ? Krijgen we gelegenheid ervoor ?  Of doet het er niet toe ? Stellen we ons aan als het te lang duurt, dan zijn we aandachttrekkers ….. ik ken een heel scala aan woorden en uitdrukkingen, net zoals U.

Ik heb interesse - ik wil een diepgaand gesprek. 30 € één op één gesprek.  Geef enkele data die jij vrij bent op.