DE TERM FENG SHUI

De letterlijke betekenis van Feng Shui (wind en water) geeft slechts gedeeltelijk het huidige doel van Feng Shui aan. Wind neemt Chi mee of verbrijzelt het; water vangt Chi en slaat het op. Het doel van Feng Shui in de meest elementaire betekenis is daarom het hinderen van de wind en het geleiden van het water. In huidige toepassingen wordt echter rekening gehouden met meer elementen en is de balans het belangrijkste doel.

De krachten van richtingen kun je 'activeren' om op die manier meer geluk aan te trekken in de liefde, met relaties, loopbaan, hulp van anderen etc. De windrichtingen in je huis laten zien, dus activeren doe je met kleuren, patronen en materialen.

Feng Shui is de kunst een positieve stimulans te geven aan de omgeving, acupunctuur voor architectuur. Praktisch betekent dit aanpassingen in ontwerp, gebruik, inrichting, vorm, kleur, materiaal, kunst en licht. Een herstelde ruimtelijke balans kan de geluk / pech verhouding duidelijk verbeteren.
Energie van de ruimte. Dat onze omgeving invloed op ons heeft, herkent elk mens wel uit eigen ervaring. Zo voelt het ene restaurant gelijk prettig en wekt het andere grote weerstand. Ook weten we heel goed waar we wel of niet willen zitten en juist die plekken zijn altijd het eerst bezet. Het is natuurlijk niet schadelijk om tijdelijk op een wat mindere plaats te zitten. Dat is anders in onze eigen woning of werksituatie door de jarenlange ruimtelijke inwerking.
Vaak ervaren we ruimtelijke (dis)harmonie in sterke mate zonder dat er precies de vinger op kan worden gelegd.
Feng Shui maakt de achterliggende wetmatigheden duidelijk. De principes refereren aan menselijke oerbehoeften als veiligheid en zekerheid. Een ruimte die energetisch in balans is, heeft een prettige en aangename uitstraling. Daarin voelen wij ons gesteund, krachtig en ontspannen, zo'n ruimte geeft energie!

Bron Symbolic en Ronald Faber