GEOPATISCHE BELASTING

de energie van heling
Geopatische straling
Tijd voor bewustwording

Negatieve energieen, entiteiten & aardstralen, wateraders.

Wist u dat meer dan 80% van alle woningen 1 of meer schadelijke aardstralen of wateraders lopen! Nu dag en nacht onder Wifi straling.

Door Engelen-levensvreugde geënergetiseerde, gecodeerde en met Engelen energie verrijkte glaskristal bollen stralen oneindig hoeveelheid kosmische levensenergie (Boviswaarde) uit. Dit lichtveld zorgt ervoor dat alles in zijn bereik in harmonie en naar een hogere resonantie trilt. Deze bollen zetten letterlijk een lichtveld van pure onvoorwaardelijke liefde en harmonie neer.. Dit lichtveld is blijvend zolang deze speciaal gecodeerde bol blijft staan. Dat wat niet in harmonie is in zijn omgeving zal getransformeerd worden, dus niet alleen wateraders en aardstralen, maar ook negatieve gevoelens en gedachten van de bewoners en andere negatieve energieën. (geen zwarte magie : rituele, zeer negatieve verwensingen en wrok van andere mensen naar de bewoners toe)

Met de glaskristal bol zal het huis of/en zijn omgeving geheel met Engelen levensenergie vervuld worden in een zeer hoge ressonantie van licht, levensvreugde en onvoorwaardelijke Liefde.

De codering blijft en moet nooit vernieuwd worden.

Dit is goed nieuws want wateraders en aardstralen konden nooit tevoren geheel en definitief voor een redelijke prijs geneutraliseerd worden….. Met deze glaskristal bol in uw woning of werkplaats te zetten blijfven ze geneutraliseerd.  Voor de straling, genoemd electrosmogg, is het nodig bijkomend edelstenen te plaatsen : vooral zwarte toermalijn, woestijnroos en seleniet, een greep uit de vele edelsteensoorten die U kunnen helpen.

U kunt een afspraak maken om uw huis, handelszaak te laten reinigen van eventuele schadelijke stralingen en negatieve energieën. Telf. 0497793077 of doe een email


Geopatische stralingen
Aardstralen & Wateraders

En andere negatieve omgevingsfactoren

Weerstand grotendeels bepaald door omgeving ?

In de huidige maatschappij zijn er talloze omgevingsfactoren, die het energiesysteem, de AURA, van de mens, de dieren, de planten en andere levende wezens verkleinen en verstoren. Deze negatieve omgevingsfactoren die onder andere vanuit de aarde komen, worden over het algemeen geopathische belasting genoemd. Er zijn drie soorten geopathische belasting, te weten: Negatieve aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen, maar ook de meervoudige electromagnetische stralingen van hoogspanningsmasten, gsm, draadloze telefoon en internet, computers, microgolven...

In 1989 is een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen de Weense Universiteit naar de effecten van aardstralen op de mens.

Allerlei metingen zijn uitgevoerd, zoals onder andere hartslagfrequentie, bloedbezinkingsnelheid en allerlei bepalingen in het bloed. Uit dit onderzoek bleek, dat mensen door negatieve aardstraling medisch ontregeld worden. Met andere woorden als men langdurig op een negatieve geopathische belasting slaapt of zit wordt zijn aura aangetast en zijn immuunsysteem en zenuwstelsel zwakker, Waardoor men ziek wordt. Hierdoor ontstaat er allerlei klachten die leiden tot zogenaamde therapie-resistentie, dat wil zeggen dat men op vrijwel geen enkele therapie meer reageert.De gecodeerde glaskristal bol van Engelen-Levensvreugde zet liefde en harmonie direct neer in zijn omgeving. Het neutraliseert wateraders en aardstralen en andere negatieve energieën. U kunt een afspraak maken om uw huis, handelszaak te laten meten en reinigen voor eventuele schadelijke stralingen en negatieve energieën.

Telf. 0497793077 of engelen.levensvreugde@telenet.be
( geopatische stralingsvelden, entiteiten, astrale projectie )ENTITEITEN
Een sterke bron van beïnvloeding komt dus door Geopatische stralingsvelden en zogenaamde entiteiten Dit zijn allerlei mogelijke wezens welke geen stoffelijk lichaam hebben. Soms zijn ze vriendelijk en goedaardig maar ze kunnen ook boosaardig zijn. Laatste komt dan doordat ze in het laatste leven zeer zelfzuchtig en moorddadig geleefd hebben en dus weinig altruïsme en liefde ontwikkeld hebben. Na de overgang komen ze dan in een hierbij horen sfeer terecht bij "soortgenoten". Ze zijn vaak verward en proberen via gewone mensen toch nog aardse energieën te ervaren. De 'goede' geesten hebben meestal de functie om mensen te beschermen als gidsen (een of meerdere). Veelal hebben gevoelige mensen en vooral kinderen last van allerlei geesten die ze voelen of zien, meestal tijdens de overgang van waken naar slapen. In de Kristal bol energie vestigen de Engelen via mijn tussenkomst een Lichtpoort, zodat de dolende zielen/entiteiten, die wanhopig op zoek zijn naar het Licht om "over te gaan", dit ook kunnen doen. Alle andere entiteiten worden buiten jouw omgeving gehouden, waar je de bol neerzet en rekening houdend met zijn bestrijkingsveld.Soms ziet of voelt men bepaalde energieën en/of verschijnselen; met name bij huizen die op geopatische stralingsvelden gebouwd zijn ( aardstralen, wateraders ) waardoor identiteiten ( overleden mensen ) zich kunnen voeden in geopatische velden en kunnen entiteiten ( identiteiten ) aandacht vragen en de rust van mensen verstoren. Dan wordt het tijd dat hier iets aan gedaan wordt, en dit kan met de kracht van de geënergetiseerde kristallen bollen. Negatief ingestelde ( Identiteiten ) entiteiten kunnen verwijderd worden uit een huis of energieveld. Wateraders niet verwarren met Leylijnen.

Met name bij personen die last hebben van stemmen en ook een fenomeen als meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS), speelt de aanwezigheid van één of meerdere entiteiten een rol. Naast een goede reguliere behandeling kan het verwijderen van deze deelpersoonlijkheden middels de energie van Kristallen bol zeer goede resultaten geven. De entiteiten kunnen niet meer in de radius van de bol.U kunt een afspraak maken om uw huis, handelszaak te laten meten en reinigen voor eventuele schadelijke stralingen en negatieve energieën. Telf. 0497793077 of email


Alle uitgebreide uitleg over zuiveren van woningen en handelspanden.

Alle uitgebreide uitleg over belastende energieën, entiteiten, negatieve en positieve entiteiten, geopatische belasting: wateraders, aardstraling, electrosmogg.