REGENBOOG KAARSEN: AARTSENGELEN, ELEMENTEN,MEESTERS, ELOHIM en SERAFIJNEN /NOVEENKAARSEN / CHAKRA KAARSEN...

kAARS : STRALEN VAN ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG

 

Werken met de Kracht van Licht is speciaal ingestraalde kaars laten branden.

 

'Kracht van Kaarslicht' is de geëikte, eeuwenoude weg naar een harmonische persoonlijke ontwikkeling.

 

Vooral met de Stralen van alle kleurstralen van de regenboogkaars waarin de "Engelen" hun bezieling, enthousiasme, kracht, onvoorwaardelijke liefde via door hen uitgezocht doorgeefkanaal, Ingrid van Englen-Levensvreugde, ingebracht hebben. Zo werden deze kaarsen gevormd, om het ons eenvoudiger te maken contact te leggen met de Engelenwereld langs de eeuwenoude betreden wegen, en sneller toegang te krijgen tot onvoorstelbare, kolossale giften, steun, onvoorwaardelijke liefde, omhullende geborgenheid en voortdurende bijstand, zowel in het simpele dagelijkse leven als in onze zoektocht naar ons diepere zelf .

 

Elk geloof op aarde bedient zich bij de uitvoering van haar erediensten en rituelen van kaarsen.

Maar hoewel er in bijna iedere liturgische handleiding ruim aandacht wordt besteed aan het gebruik en de functie ervan, op de diepere betekenis en de achtergronden van het branden van kaarsen worden zelden ingegaan of uitleg gegeven.

 

Altaarkaarsen, chakrakaarsen, offerkaarsen, engelenkaarsen, astrologische kaarsen en dagkaarsen kregen allemaal hun eigen betekenis.  Deze gewichtigheid en waarde wordt en werd er, door de eeuwen heen, door de mens aan gegeven.

De engelen ontkrachten dit enigszins.  Wij mogen er gerust van uitgaan dat zij nooit  hulp op een laag pitje zetten als wij niet de juiste kaars laten branden, of ons altaar bestoft is ....  De engelen bieden altijd onmiddellijke hulp, vanaf het ogenblik dat wij hen vanuit ons hart vragen ons te helpen.  Het enige wat zij verlangen is een duidelijke vraag, omdat zij anders niet kunnen helpen, gezien wij de vrijheid hebben om te kiezen.  Een vraag om hulp is een bewuste keuze van ons.

Wij krijgen altijd wat we vragen.  Het is daadwerkelijk een bediening à la carte !  Immers wij ontvangen wat we geloven dat we zullen ontvangen.  Dus waarvan we overtuigd zijn dat wij in ons leven zullen ontvangen.  U geschiede naar uw geloof !

Het is dus zeer belangrijk dat wij onze vraag op de juiste manier stellen en echt overtuigd zijn dat wat we verzoeken is wat we willen : bewust en onbewust.

 

De Stralen van alle kleuren van de regenboog kaarsen helpen daarbij het pad te verlichten. De "stralen van alle kleuren van de regenboog kaarsen" dragen in zich de kern van liefde, kracht, geborgenheid, innerlijke rust en vrede.  De "stralen van alle kleuren van de regenboog kaarsen brengen onze hartewensen naar de engelen.

 

U kan deze unieke kaarsen zeker ook gebruiken als noveenkaars, kerstkaars, altaarkaars, rituele kaars ... en om simpelweg een algemene aangename, harmonische sfeer in huis te creëren; het zijn tenslotte de Engelen in vele getale en de Meesters die voortudrend aanwezig zijn en U leiden en gidsen, op elk moment van de dag en nacht, op uw vraag.  Ook als geschenk worden deze kaarsen zeer gegeerd. Doe er een geliefde persoon een plezier mee als geschenk. Ook niet jezelf vergeten zo'n liefdevol geschenk te geven, ja, je mag ook jezelf eens verwennen !

De energie van deze liefdevolle Lichtwezens is nu binnen uw handbereik via deze kaarsen : alle stralen van de kleuren van de regenboog kaarsen.

Bij deze Stralen van alle kleuren van de regenboog kaarsen passen volstrekt alle Lichtwesen produkten. Eigenlijk sluiten ze daarbij aan en geven hen nog een ongeziene meerwaarde, net zoals bij Aura-soma, Bachbloesems, etherische olieën, edelstenen, ...

 

Hier koopt U deze kaarsen 

Wilt U deze kaarsen aanbieden in uw praktijk of winkel, dan kan U hier naar de betreffende groothandel gaan.