INDEGO KRISTAL - uitverkocht

  • Beschrijving
  • Meer

Ieder mens heeft bijzondere vaardigheden en gaves, die zich tijdens zijn leven zullen ontvouwen.

Om hiervan een hanger te maken, om op te hangen in de woning, kan je de clip groot gebruiken van de Lichtwesen Elohim kristallen hart.

Het contrast tussen de innerlijke begaafdheid en de omgeving is vaak zo sterk, dat het moeilijk is zijn plek te vinden, maar ook om in contact te blijven met zijn eigen vaardigheden. Dit leidt tot innerlijke spanningen, onrust en desoriëntering. Vooral kinderen met een hoog energetisch trillingsniveau lijden onder het energieverschil met de buitenwereld. Het kost hen veel kracht om dit verschil te verwerken.
De Indigo essence ondersteunt het opgroeiende wezen om in contact te blijven met de eigen gaves, het levensplan en de ondersteunende geestelijke krachten. Het energiesysteem wordt geharmoniseerd. De verbinding met de bron en de levensenergie wordt versterkt, zodat het eigen energieniveau beter behouden kan worden. De innerlijke spanning verdwijnt.
Daarnaast helpt het:
• de vaardigheden en gaves van het eigen wezen te erkennen en er naar te leven
• rustig te blijven
• de kracht van de innerlijke rust te vinden
• zichzelf en situaties uit verschillende oogpunten te bezien
• zijn plek te vinden

Het is moeilijk te onderscheiden wie een Indigo kind is en wie niet. Ieder kind brengt vaardigheden mee, die ontvouwen willen worden en een goede verbinding met de levensenergie nodig hebben. Voor ieder kind is een evenwichtig energiesysteem behulpzaam, maar natuurlijk ook voor volwassenen. Daarom is deze kristal geschikt voor ieder kind en iedere volswassene.  Wordt in de kamer of onmiddellijke nabijheid gelegd.