Contact van groothandelaars naar Engelen-Levensvreugde voor de Kaarsen

Elke groothandel in binnen- en buitenland kan contact opnemen met Engelen-Levensvreugde om de, door Engelen-levensvreugde, geënergetiseerde kaarsen op te nemen in hun gamma producten.

U gelieve hiertoe een aanvraag te doen naar Engelen-levensvreugde toe.

Geef daarbij op over welke hoeveelheid kaarsen het zou gaan, mits inachtname van een aanvangstermijn van zes maanden, om die vooropgestelde quota te halen. Een eerste minimale afname is 100 stuks, verdeeld over de vier kleuren. Houdt er rekening mee dat de kaarsen perfect verpakt zijn, individueel in cellofaanzakje, en per vier stuks kaarsen in één doos. Deze vier kaarsen per doos zijn van dezelfde kleur. Daarna is de afname telkens minimum 200 stuks, met levertijd van 5 weken in acht te nemen.

U wordt door Engelen-levensvreugde geholpen door van bij aanvang de beste prijs te krijgen, die maar zal teruggeschroefd worden, indien de door U vooropgestelde quota niet gehaald wordt. Dit zal ook in het antwoord staan van uw aanvraag, met de prijsverhoging per kaars die vanaf dat ogenblik zal in rekening gebracht worden. Die prijsverhoging is herzienbaar na dat tijdstip, afhankelijk van uw bestellingen. 

Ons doel is het deze kaarsen betaalbaar en aankoopbaar te houden voor iedereen. Wij voorzien een aanbevolen minimale verkoopprijs in de winkels van 12€ per kaars.  Het staat U vrij deze prijs, in overleg met uw klanten, of eenzijdig aan te passen.

Dank U voor uw aanvraag om deze prachtig handversierde, zorgzame gemaakte kaarsen te willen opnemen in uw gamma.

Vul dit formulier in om uw handelaarscode te ontvangen :
E-mail adres:
VOORNAAM:
NAAM:
NAAM ONDERNEMING:
STRAAT + NUMMER:
POSTNUMMER:
GEMEENTE/STAD:
LAND:
B.T.W. nr.:
H.R.nr./Ondernemingsnr.:
WEBSITE:
Telf.nr.:
gsm.nr.:
uw Website:
Uw voorziene afname per jaar:
Uw voorziene afname eerste 6 maanden:
mededeling: