Neem een edelsteenkaartje

Denk goed na over je probleem of het probleem van je kind, je dier dat je wil helpen. Neem dan een kaartje.

Wees voorzichtig met de edelsteen voor je kind, zowel als voor je dier, omdat zij beiden zeer gevoelig zijn. Indien je edelsteenwater maakt, weinig toedienen, je kan de hoeveelheid zachtjesaan vermeerderen. Als je edelsteenwater maakt, altijd de indirecte methode.

 

 

 

 

WAARSCHUWING

De informatie op deze website is zeker niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bij ziekte en/of ongemak raadpleegt U uw Arts en neemt U de voorgeschreven medicatie. De diagnose van uw Arts is doorslaggevend en aan de hand daarvan kan U een edelsteen uitkiezen die U helpt en U ondersteunt tijdens het ganse genezingsproces.

De informatie op deze website mag ook niet als of voor een diagnose worden gebruikt.

Kristallen zijn zeer krachtig en ze kunnen gemakkelijk verkeerd gebruikt worden en zelfs misbruikt worden, de uitleg kan gemakkelijk verkeerd begrepen worden.

Als U twijfelt aan hun werking, raadpleeg dan een deskundige, met name als het gaat om de ondersteuning van kristallen bij ziektebeeld, na diagnose door uw arts. Gebruik ze zeker niet als vervanging van een medicijn.

Als U een kristal aankoopt : doe dit dan in vertrouwen, zeker bij een deskundige die met liefde en respect de kristallen behandelt, ze zuivert, u leert hoe ze te gebruiken …

Bij aankoop van kristallen dient U voorzichtigheid in acht te nemen qua zuiverheid in het (voor de meesten onder ons onzichtbare) auraveld van de kristal, net zoals voor de kwaliteit van het kristal. (Je koopt ook geen versleten en vuil kledingsstuk in een winkel)

De edelsteen, half-edelsteen, Lichtwesenproduct, engelen-healing kan helpen en ondersteunen bij tal van fysieke aandoeningen.

Het inzetten van een edelsteen, half-edelsteen, Lichtwesen producten, engelen-healing sluit absoluut geen raadpleging uit bij uw Arts, noch vervangt het enige medicatie die U voorgeschreven werd door uw Arts.

Engelen-Levensvreugde ('tKouterbos N.V.) kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze edelstenen, half-edelstenen, Lichtwesen-producten, noch voor het volgen van elke aangeboden therapie. U zelf blijft verantwoordelijk voor uw gezondheid en dient bij ziekte uw arts te raadplegen. Geen enkele therapie of product vervangt een raadpleging bij uw arts of het gebruik van medicatie die U voorgeschreven wordt/ werd door uw arts.