* Dweilen met de kraan open ...

(*)  reden van het dweilen met de kraan open :  voor de eigen woning en je handelszaak waarin "mensen" werken

Mijn ervaring is dat vooral de negatieve entiteiten niet zomaar rond jou komen hangen en zo in je huis zitten.  Meestal heb je deze entiteiten aangetrokken.  Deze entiteiten, eigenlijk zielen of vreemde energieën vinden alleen houvast bij personen waar voor hen een gemeenschappelijk resonnantievlak, een gelijksoortige trilling, een soort verwantschap te vinden is.  Het kan een zware teleurstelling in je leven zijn, een depressie, verdriet, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, het ontwikkelen van kracht, het besef dat men niet goed in zijn vel zit, niet leren omgaan met onverwerkte emoties, het uitwerken van conflicten met overledenen, het oplossen van thema's zoals macht, afgunst, hebzucht en verslaving, niet over het gevoel een mislukkeling te zijn kunnen heenkomen en hun vlucht nemen in verslavingen.  Ieder onopgelost thema kan een ziel aantrekken die met hetzelfde thema bezig is.

Het is dan voor de persoon zeer moeilijk om zijn emoties te verwerken, uit zijn lethargie te komen, soms en dat noemt men dan symbiose, wordt de persoon door de entiteit gevoelens opgelegd die niet eens de zijne zijn...

Entiteiten onttrekken kostbare energie aan je lichaam : een symbiose zien we zoals bij een plant: zowel de plant als de parasiet heeft er baat bij, ook al brengt de indringer schade toe aan de plant.  Zo is het ook met boosaardige entiteiten bij ons als mens.  Door het voortdurend afnemen van energie raak je totaal uitgeput.  Organen laten het af te functioneren, lichamelijke ongemakken allerlei ...

Deze mensen, die meer en meer aan lager wal geraken, vooral de alcoholiekers, drugverslaafden, gokverslaafden, personen met een zeer laag "eigenwaarde gevoel",  hebben entiteiten rond zich die zich vermaken en terug meegenieten van de verslavingen van die persoon, precies zoals zij deden toen ze nog leefden.

Entiteiten verblijven dicht in het energieveld van een levend persoon, sommige verbinden zich zelfs met het energieveld van een persoon.  Zelfs verdringen ze de eigen ziel van hun gastheer en komen meer en meer naar de voorgrond in handelingen en zijn.

Bij het verbreken van een symbiose van een persoon met een entiteit, of het verbreken van dicht om die persoon hangende entiteiten is het belangrijk dat dit gedaan wordt door een persoon die dit onderneemt heel goed weet wat hij doet en steeds met respect en liefde behandelt en haar weg naar het Lichtrijk mogelijk maakt, indien zij (die entiteit) dit wel wil. Ook de entiteit heeft een vrije keuze, waarop liefdevol maar beslist wordt ingegaan. Maar het is niet meer aan de gastheer (gastvrouw) zich daarover bezorgd te maken, ook hier is deze laatsten hun eigen keuze van het grootste belang, en deze keuze consequent aan te houden. 

Het is geen oplossing om de ziel "uit haar huis te zetten", want dan zoekt zij meteen onderdak bij een andere persoon of keert na een tijdje weer terug.