Entiteiten - Dolende zielen

Entiteiten is de benaming voor energetische restanten van overledenen die niet of niet helemaal zijn  “overgegaan”. In de volksmond ook wel spoken of geesten genoemd. Dit is dus iets anders dan gidsen, engelen of geestelijke begeleiders. De Entiteiten die hier zijn blijven hangen in de Astrale sfeer,  hebben hun menselijke beperkingen nog steeds. Dit wil niet zeggen dat alle Entiteiten per definitie negatieve intenties hebben, maar ze hebben wel onze energie nodig om zich te kunnen blijven voeden, om te kunnen blijven leven.

We onderscheiden twee typen Entiteiten; Plaatsgebonden Entiteiten en Persoongebonden Entiteiten. Entiteiten is een verhaal apart omdat je er zoveel over hoort en ziet.

 We onderscheiden twee soorten entiteiten :

                                                            

                                                              De positieve entiteiten;

                                                                          Aardgebonden geesten of dolende zielen **

                                                                          Gidsen

                                                                          Engelen van God   alles over aartsengelen

 

                                                                          De negatieve entiteiten;

                                                                          Lagere geesten (entiteiten)

                                                                          Demonen

                                                                          Gevallen engelen

 

**We onderscheiden twee types Entiteiten (dolende zielen) :  Plaatsgebonden Entiteiten en Persoongebonden Entiteiten.

Waar gaat het om?

Dat er mensen overleden zijn en die heel lang geleden, en niet alleen van het afgelopen jaar, maar  eeuwen oud kunnen zijn die blijven hangen zijn bij hun meubel of grondstuk of woning en zoeken naar de weg terug.  Kijk maar eens naar films waar oorlogen worden gevoerd, of waar haat is, ruzies waarbij doden vallen.   Al deze dingen die in het verleden zijn gebeurd maar waar we nu geen weet van hebben. Een entiteit kan een overledene zijn die het aardse leven niet los kan laten.                            De reden waarom is weer heel verschillend:

Het kan zijn dat de overledene plotseling is overleden en zich niet bewust is dat hij/zij is overleden. Deze entiteit is wanhopig zoekende naar het Licht.

Er kunnen diepe onverwerkte emoties zijn (boosheid, verdriet e.d.) die de overledene niet los kan laten, waardoor de weg naar het licht en de begeleiders niet gezien worden. Deze entiteit is angstig om naar het Licht te gaan. Alhoewel de gebeurde feiten waarvoor hij vergiffenis wil krijgen, reeds lang geleden gebeurd zijn, is hij zich van geen tijd bewust.

Dikwijls wordt de overledene vastgehouden wordt door het verdriet van de achtergebleven dierbaren, waardoor hij/zij vaak niet verder kan evolueren en naar het Licht kan.  Deze entiteit  wil losgelaten worden en naar het Licht gaan.

Ik wil hier speciaal benadrukken dat deze dolende entiteiten (dolende zielen) knap lastig kunnen zijn in hun zoektocht naar het Licht, maar zeker niet behoren tot de groep negatieve entiteiten.

Wij leven in het nu maar weten niet hoe ver terug wij kunnen kijken wat in onze grond gebeurd is.  Geologen en onderzoekers proberen door opgravingen het verleden te reconstrueren en te leren hoe bepaalde culturen geleefd hebben.   Kijk maar eens hoe de lagen van de grond hun herinnering weer bergen.    Nu zijn er woonwijken, verkavelingen voor villa's en industrieterreinen, zover mogelijk van de "dorpskern".  Er werd niet gekeken (, door ongeloof voor oude praatjes en onwetendheid) naar plaatsen waar vroeger bossen gestaan hadden die "gemeden" werden door het volk omdat er rare dingen gebeurden. Pfff. bijgeloof !  De kerkwegels, dikwijls verbonden aan een verkaveling hebben de naam van het bos nog in zich : Kouterboswegel, Nonnenboswegel, de hel,  ...  In die bossen waren linksdraaiende vortexen (wateraders), aardstralen en breuklijnen waardoor sommige  bomen een gekke groei hadden, vooral bij volle maan inderdaad rare dingen konden gebeuren, s'nachts als de straling driemaal zo erg is als overdag, men zeker niet graag door dat bos ging omdat er zo'n enge, beladen atmostfeer was.                                Zo is het ook met Entiteiten. Entiteiten leven ook in elke wereld, sommige eeuwen lang.  Entiteiten kunnen hun weg niet vinden naar het Licht.  Entiteiten hebben ook geen enkel benul van tijd ...

Entiteiten zijn allerlei mogelijke wezens welke geen stoffelijk lichaam hebben.    Soms zijn entiteiten vriendelijk en goedaardig maar ze kunnen ook boosaardig zijn.          Entiteiten proberen via gewone mensen toch nog aardse energieën te ervaren.       Veelal hebben gevoelige mensen en vooral kinderen last van allerlei geesten, entiteiten, die ze voelen of zien, meestal tijdens de overgang van waken naar slapen.

Soms ziet of voelt men bepaalde energieën en/of verschijnselen : entiteiten.  Vooral bij huizen, werkplaatsen, hangaars die op geopatische stralingsvelden gebouwd zijn ( aardstralen, wateraders ) waardoor entiteiten ( overleden mensen ) zich kunnen voeden in geopatische velden.  Entiteiten ( identiteiten ) kunnen aandacht vragen en de rust van mensen verstoren. Dan wordt het tijd dat hier iets aan gedaan wordt.

Zowel de Positieve als de Negatief ingestelde ( Identiteiten ) entiteiten kunnen verwijderd worden uit een huis of energieveld.

Wanneer heb ik te maken met entiteiten zal je je afvragen.

Sommige mensen (ook vooral kleine kinderen omdat ze nog nauw verbonden zijn met de spirituele wereld) kunnen ze waarnemen, als schaduw, lichtbol of als een blinkend sterretje, maar wat zeggen we over Toevalligheden ?

Er gebeuren toevalligheden genoeg, maar de aandacht wordt dikwijls getrokken op dingen waarvan je echt niet kan zeggen dat het toeval is :

Een lamp die blijft flikkeren, vaak nog op een bepaalde tijd.

Het verdwijnen van voorwerpen.

Een windvlaag, terwijl er geen tocht en wind te bespeuren is.
Een kaars die gaat flikkeren, zelfs enorm groeien en uithalen, zonder dat er wind is.

Kaarsen, in een windbokaal tegen brandgevaar, of zelfs theelichtjes in een speciaal glaasje, die opeens hun vlam laten groeien en dan plots uitdoven.

Dingen die van de muur vallen, zomaar, en meestal wel zo dat de spijker nog in de muur zit, en het voorwerp niet beschadigd is door afbreken, enz.       Waarbij het dus lijkt alsof het opgetild is.

Duidelijk voetstappen horen, terwijl er niemand is.   Knikkers horen rollen op zolder, terwijl er niemand is.

Een aanraking voelen terwijl niemand dit doet. (voelt soms ook als tinteling)

Een deur die open gaat.  Een deur die dicht slaat.  Gordijnen die bewegen, terwijl niet normaal niet kan.

Het gevoel hebben dat er iemand ergens staat, je kan er ook vaak een soort schim zien staan.

Je kijkt opzij omdat je meent dat je iets voorbij ziet komen, terwijl je helemaal alleen in de huiskamer bent, je kijkt weer en weg is het.

De hond die opeens opkijkt en gromt in de leegte, de kat die opeens grauwend van de stoel springt, zodat je je een hoedje schrikt.

Gekraak op een stoel.

Alles wat normaal niet kan bewegen, zie je opeens bewegen

Geklop en gekraak, dat je denkt dat je huis zal instorten.

Op bepaalde plekken een enorme kou / wind ervaren.

Misschien herken je wel degelijk iets van wat hierboven staat. Weet dat er altijd wel entiteiten om ons heen zijn (onze gidsen en engelen).  Niet alles is paranormaal en soms gemakkelijk te verklaren.   Zelf zijn we ook in staat om, soms zonder ervan bewust te zijn, dingen en bewegingen te creëren, denk maar aan telekinese of met een gebaar een energiestoot te geven.

Entiteiten zijn eigenlijk net zoals wij, het zijn immers overleden personen, identiteiten geweest. Je hebt aardige en minder aardige entiteiten.

Behandel ze altijd met respect en ga nooit zomaar in contact treden als je niet weet hoe je hiermee moet omgaan.

 

NOOIT ZELF GAAN GLAASJE DRAAIEN OF EEN OUIJABORD GEBRUIKEN !

Kleuren van Entiteiten

Aan de kleuren van een entiteit kan je zien of ze zuiver zijn of niet.  Hoe lichter de kleur, hoe positiever ze zijn. Hoe donkerder de kleur hoe negatiever ze zijn.  Niet iedereen kan kleuren waarnemen, soms zie je een donkere schaduw voorbij komen, en soms zie je een witte bol voorbij komen.  Let dus heel goed op de kleuren van de entiteit.

 

Wie kan het zijn ?   Het kan een overleden familielid zijn die even op bezoek komt.   Het kan een onbekende zijn die naar jou is gekomen voor hulp, omdat ze de weg kwijt zijn geraakt, of niet weten wat ze moeten doen, of zelfs een boodschap voor jou hebben wat belangrijk kan zijn.  Het kan een gids van jou zijn.  Het kan een beschermengel zijn.

Het kan ook een entiteit zijn die eigenlijk geen positieve bedoelingen heeft. Dit gebeurt vaak bij huizen waar een hoop negatieve dingen zijn gebeurd. Bij oproepen van entiteiten zonder er weet van te hebben wat het inhoudt.

Plaatsgebonden entiteiten. Indien entiteiten plaatsgebonden zijn is er meestal een oorzaak hiervoor.

Voelen van entiteiten

Een aanwezigheid voelen kan op vele manieren.  Het hangt voor een groot deel af van de gevoeligheid van een persoon voor deze waarnemingen.  Zo kan je op een bepaalde plaats een grote druk, zware lucht eigenlijk, voelen waarbij je er bijna hoofdpijn van krijgt, en je zelfs tegelijkertijd misselijk wordt. Deze symptomen verdwijnen bij het verlaten van die welbepaalde plaats.  Er bestaat ook de mogelijkheid van energetische waarneming. Meestal wordt het voelen geassocieerd met warmte, koude door door ons heen gaat tot en met daadwerkelijke aanrakingen.

Zo heb je soms in ons huis koude plekken, warmte plekken en wordt je aangeraakt aan je hoofd, armen, benen, rug.  Dit gaat meestal gepaard met regelmatige klopjes op een kast, tafel... Eigenlijk is het hun manier van aandacht zoeken.  Als je dan zegt dat je ze niet vergeten bent,( indien je ze een belofte gedaan hebt om hulp te zoeken voor hen,) en hulp onderweg is, is het rustig voor een paar dagen.

Voelen van entiteiten kan als oorzaak hebben dat een persoon mediamiek is. Dit betekent dat hij paranormaal begaafd is op één of meerdere vlakken.

Ruiken van entiteiten, of hetgeen ze willen dat je ruikt

Soms als je woning een entiteit, of meerdere, herbergt, ruik je soms geuren die niet gewoon zijn.  Je ruikt dan bijvoorbeeld een zeepgeur terwijl je die zeep nooit gebruikt of gebruikt hebt.  Soms ruik je de geur van een boeket rozen, van tabak terwijl je niet rookt, van bier terwijl je nooit bier drinkt en het niet in huis hebt, enz...

Sommige entiteiten hebben misschien een link met die bepaalde geuren, zoals een gewoonte uit hun leven ...

Het waarnemen van de geuren is heel kortstondig. Als een vleugje... Het betekent misschien dat die entiteit juist voorbijkwam op dat ogenblik of misschien trekken ze op die manier je aandacht ?

Indien je met entiteiten geconfronteerd wordt, één raad : nooit angst hebben.  Dat hoeft echt niet, behandel ze met respect, praat eventueel kordaat mee.  Maak eventueel een overeenkomst dat zij jou gerust laten in respect en jij op jouw beurt een persoon zal zoeken, op jouw tempo, om hen te geleiden naar het Licht.

Ik weet het, het is makkelijker gezegd dan gedaan... het menselijk denken is hier meestal niet op voorbereid en heeft een aanpassingsperiode en een nieuwe ingesteldheid nodig.  Ook wordt onze angst nog eens aangewakkerd door al die "spookverhalen" die we gehoord hebben als kinderen en al die griezelfilmen waar we soms naar keken.

Mensen die gelovig zijn hebben dikwijls de neiging om een priester te contacteren die het huis komt zegenen met wijwater, het zogenaamde exorcisme.

Het verwijderen van entiteiten wordt ook door andere personen gedaan.  Soms gaat het hier om pure winstmakerij. Let dus op.

Soms zijn de entiteiten beter dan de levende mens!!!  

Neem vooral contact op met mensen die in deze materie thuis zijn.

 

NOOIT ZELF GAAN GLAASJE DRAAIEN OF EEN OUIJABORD GEBRUIKEN !   Je weet niet wat je dan in huis haalt !  Meestal entiteiten met boosaardige bedoelingen en kwelgeesten.

Als je volgens de tekst, herkenning hebt in je eigen situatie en je het gevoel hebt dat er entiteiten in je huis of aura zitten die je lastig vallen en je leven beïnvloeden, denk er dan eens over na wat je in jouw geval kan doen.