6. Djwal Kuhl - Meester - Producten LichtWesen

  • zelfvertrouwen
  • rustig, zelfbewust optreden
  • herkennen dat men zijn leven zelf in de hand heeft
  • doorzettingsvermogen
  • vertrouwen / optimisme
  • eigenwaarde
  • macht in liefde geven
  • versterkt de aura
 

6. Djwal Khul olie

 

6. Djwal Khul tinctuur

 

6.Djwal Kuhl- ENERGIEPAREL-meester