3. El Morya - Meester - producten LichtWesen

  • vertrouwen in jezelf, op je eigen kracht, sterke zijde en talenten
  • vertrouwen op hulp van buitenaf
  • rotsvast vertrouwen en oervertrouwen
  • zich van angsten bevrijden
 

3. El Morya olie

 

3. El Morya tinctuur

 

3.El Morya- ENERGIEPAREL-meester