Crisis - energetische producten LichtWesen

CRISIS

Relax: kracht in crisissituaties (veel hogere trilling dan Bach rescue)

Crisis beheersen: stabiliseren van het lichaam-energiesysteem

Elementen Balance: innerlijke en uiterlijke balans hervinden

Kracht uit stilte: verbinding met de kracht van het Zijn