Potentiëel ontwikkelen - producten LichtWesen

ONTDEK JE POTENTIEEL - ENERGETISCH ONDERSTEUND
Ontplooiing en stabiliteit: het potentieel ervan ontdekken en ontplooien
Zadkiel: Realiseren hoe je je leven kunt en wilt vormgeven met je potentieel
17.Pallas Athena: Gebruik je eigen capaciteiten om gezien en gewaardeerd te worden