VOOR JOU !

set1 ingrid _

 

 

  

Woorden van onze oprichtster en bezielster van Engelen-Levensvreugde, die we je niet willen onthouden. Wij werken verder, drijvend op die krachtige impulsen ...

"Ik ben KRISTALMEESTER en ben dankbaar voor de edelstenen die wij mogen aanwenden als dagelijkse steun en hulp ... zeker voor al die wondere schoonheid die ik onder jullie aandacht mag brengen.

Als I.E.T. (Integrated Energy Terapy) ervaringrijke Therapeute mag ik als doorgeef kanaal van  ENGELEN ENERGIE werken ten bate van iedereen die de weg naar mij vindt. Elke keer dank ik de engelen voor die uitzonderlijk boeiende gift.

Als Mental Coach laat ik je overzicht en inzicht krijgen in jouw leven, vooral in jouw ware wezen. Samenleven in een gezonde relatie is, waarin jij gewoon jezelf kan en mag zijn is jouw geboorterecht. 

Al die tijd werk ik met mensen en de producten LichtWesen, edelstenen en Licht-olieën, door mij zelf gecodeerde engelen-kaarsen en glas-kristallen bollen.  Vooral de huis- en onderneming-zuiveringen zijn belangrijk en worden liefdevol en respectvol uitgevoerd.

Ook alle mensen die de weg naar mijn website vinden stuur ik Liefde en Licht als levens-elexir.

Laat mijn site een steun en toeverlaat voor je worden en zijn. In het winkeltje in Zele kan je persoonlijk komen en een gesprek hebben, ja ook over de therapieën. Alles is en blijft jouw vrije keuze.

Maak haar levensinstelling tot de jouwe :

Mijn dagelijkse ochtend vraag aan mezelf is altijd : "Hoe kan ik de mensen die op mij beroep doen het beste helpen ?  " en meteen zeg ik ook mijn dagelijkse dankbetuiging aan de Hogere Macht en de Engelen : "Dank U"

Je creëert zelf je leven, vergeet dat nooit : jouw gedachten creëren en wat je meemaakt is het gevolg van jouw gedachten !

Eens we daarvan overtuigd zijn hebben wij de ultieme eigen keuze : "drama creëren" of "geluk, innerlijke vrede en harmonie creëren"

We zijn allen opgevoed in de kunst "drama" te creëren ... Laten we ons oefenen in het "geluk" creëren ! Ja, we kunnen het, het is dagelijks alert zijn op onze gedachten : het lukt : immers oefening baart de kunst.

De oefening in het "negatief, fatalistisch" denken hebben we al van in onze kindertijd onder de knie ... en steeds creëerden we onze ervaringen op dat stramien. Gewoonte gedachten noemen we dat ...

Al het negatieve dat we over onszelf denken, al die veroordelingen over onszelf en anderen .... laten we het roer eens omgooien : we denken enkel nog in liefde over onszelf, we denken enkel nog over hoe mooi ons lichaam is, welke uitzonderlijke kracht ons lichaam heeft en de onvoorwaardelijke liefde die ons lichaam elke dag voor ons tentoon spreidt ondanks dat we het soms gewetenloos mishandelen, we denken enkel nog over de spontane hulp die we krijgen van andere mensen ... we denken enkel nog in termen van liefde, zorgzaamheid, goede wil voor onszelf en andere mensen.

Kijk hoe onze wereld om ons heen verandert ! Waarlijk, wij veranderen en onze omgeving verandert : wij creëren geluk en liefde en succes !

Nog zoiets : succes en welvaart bewustzijn in altijd meer dan genoeg hebben ! Voor elk van ons een moeilijk te nemen barricade. Immers we werden opgevoed in armoede bewustzijn en beperking. Ook die horde leren we gaandeweg te nemen ... langzaamaan oefenen we in het nemen van al die kleinere hordes en opeens realiseren we ons dat we de grootste hindernis met gemak genomen hebben. We zijn vrij van alle belemmerende gedachten die er ons van weerhielden datgene te bereiken en onze "harte wens" te verwerkelijken. Inderdaad, alle beperkingen, alle veroordeling van onszelf en anderen, alle slachtoffering van onszelf, zijn slechts "gedachten" zeer subtiel aangeleerd, ingebed in "overtuigingen" die ons denken overheersen.

"Wijzig je gedachte en je wijzigt je leven" geen loze woorden, neen, zeker te verwezenlijken. Maar ingewikkelder dan dat want met "lippendienst" alleen komen we er niet : we moeten onze diepste "overtuiging" : de basis van onze aangeleerde doem gedachten wijzigen. Net zoals het aanleren van alle doctrines en doemdenken van in onze prille kinderjaren, gaan we ervoor nu om "positief" in liefde voor onszelf te leren denken zodat we ons langzaam maar zeker de overtuiging eigen maken dat we het waard zijn het allerbeste in ons leven te hebben, dat we dat simpelweg verdienen. Vervallen we nog in onze oude gewoonte gedachten, we straffen onszelf niet ... zeker niet aub ... we veranderen gewoon liefdevol die gedachten opnieuw in constructieve zin... zo gaan we met onszelf om !

Dat het ons "geboorterecht" is het beste van het beste te hebben en te realiseren zonder enige beperking.

Onze overtuiging van "We moeten spaarzaam zijn en er is heel hard te sparen en te werken om iets te verwezenlijken tijdens ons leven" wijzigen naar de overheersende overtuiging "Reik maar naar de sterren met je wensen en ambities, er is ruimschoots genoeg voor iedereen !"

We werken dus elke dag aan onszelf : "het leren veranderen van onze gedachten" Je kan begeleiding krijgen op elk moment van je Hogere Zelf door aanwijzingen te krijgen in je levensdoel en je zielepad. Deze aanwijzingen komen tot elk van ons via het innerlijke weten, het onderbuikgevoel, dromen, toevalligheden... Peil hoever je staat en wat er nog als tegenstand in je leeft ook door een kaartje van de engelen te nemen, een kaartje van de edelstenen te nemen...

Deze kaarten geven je een dieper inzicht over en in jezelf... Veelal als je met een vraag zit, krijg je het antwoord erop ... het is die intuïtieve gedachte die onmiddellijk bij je opkomt die je antwoord is. Sta eens stil bij je innerlijke beeld die de Lichtwesen kaarten en de kristalkaarten je geven : zo voel jij je en dat kan je eraan doen als volgende stap naar de verwerkelijking van je hartewens (en) ...

Dit is zeer actueel nu, actueler dan ooit : "Ik kan en ik heb " Crisis ? De media sleurt ons mee in het eeuwige doemdenken ! Massaal wordt er gedacht : " Oei, we moeten bezuinigen want er is niet genoeg !" een sterke gedachte, omdat zovelen hetzelfde denken, dus creëren we in massa "drama's". En die zijn er elke dag, meer en meer ! Hoe meer mensen de gedachte koesteren "Ik kies voor welvaart en vrede en liefde en er is ruimschoots genoeg voor iedereen" hoe meer "geluk" gecreëerd wordt. De gedachte "Wat kan ik als enkeling betekenen in mijn gedachte dat alles goed is en ik meer dan genoeg heb " en je ervan laat afzien het roer om te slagen, is mis-gedacht. Denk daarop direct : "Vele kleintjes maken één groot" In de massa groeit uit alle enkelingen ook een massa die het tij kunnen doen keren. Denk eens aan het spreekwoord : "als elk voor zijn deurke kuist blijft de straat proper !" Dus laten we elk van ons voor ons eigen deurke kuisen en het netjes houden : of : laten we elk van ons onze overtuigende negatieve gedachten wijzigen in constructieve gedachten en daarop alert blijven en we groeien uit tot een onovertroffen bloeiende vredelievende, gelukkige mensenmassa.

Elk van ons heeft die keuze. Aan jou wat je kiest ! Het blijft jouw eigen vrije keuze !

Ik wens allen Succes, Voorspoed, Gezondheid, Liefde en Innerlijke rust .... en de verwerkelijking van alle hartewensen !

In onvoorwaardelijke Liefde en Licht.Nog andere websites van mij waar veel informatie gegeven wordt, naast gedichten, teksten enz....

https://www.engelen-levensvreugde.eu

http://blog.seniorennet.be/liefdeenleed

http://blog.seniorennet.be/Engelen