WAT ZIJN ELOHIM ENGELEN ?

022engel
De engelen uit de Elohim sfeer zijn machtige wezens met een hoge trilling. Zij belichamen de goddelijke principes en beschikken over een enorme transformatiekracht.

Als "hoeders van orde en licht" en met de kracht van genade verlichten ij energetische blokkades, karma en beperkende structuren tot bij de wortel ervan.

Zij bevrijden ons van de gedachtepatronen en belemmerende verstoringen waaraan wij gebonden zijn. De kracht van de Elohim maakt het mogelijk je bestemming te herkennen, je talenten te ontwikkelen en je ware wezen te leven.

In de Elohim olie, de Elohim kristallen en de Elohim zirkonia van Lichtwesen is de kracht van de 12 Elohim stralen werkzaam die beschreven staan.
De Elohim werken samen met de natuurwezens, o.a. van de 4 elementen, aarde, water, vuur en lucht en bundelen deze in een harmonische hogere orde doorheen het liefdeselelement wat ook het vijfde ether- element genoemd wordt . Bij LichtWesen de aardengelen genaamd, dewelke essences en parfums we kunnen gebruiken om ons juist die energie en steun te geven waar zij voor staan :

Aardengel Aarde,

Aardengel Water,

Aardengel Vuur,

Aardengel Lucht.

Alle uitleg over de aardengelen

Zo kunnen we de verklaring bevatten voor de binding van de Elohim met de Aartsengelen :

Laat ik beginnen met Aartsengel Michaël. Zijn naam betekent "Wie is als God ?" Dit is de enige engel wiens naam begint met een vraag. Beschermer van het Zuiden. Correspondeert met het element Vuur. Leider van de aartsengelen. Engel van de Gerechtigheid, Kracht en Bescherming. Nog meer uitleg over aartsengel Michaël

Aartsengel Uriël: beschermer van het Noorden. Correspondeert met het element Aarde. Engel van de Natuur, Verschijningen en Opdrachten. Bewaarder van de Profetie. Nog meer uitleg over aartsengel Uriël


Aartsengel Gabriël: Beschermer van het Westen. Correspondeert met het element Water. Beschermheilige van de boodschappers. Engel van de Wederopstandige, Genade en Vrede. Gebruik de stenen met symbolen van de aarstengelen bij medidatie en healings. Nog meer uitleg over aartsengel Gabriël


Aartsengel Raphaël: Beschermer van het Oosten. Correspondeert met het element Lucht. Engel van de Liefde en Blijschap. Bewaarder van de Levensboom en de Helende Krachten. Nog meer uitleg over aartsengel Rafaël


Zo is er dan weer de binding van de aartsengelen via de planeten met de dierenriemtekens, met de edelstenen, met de planten ...