GEOMETRIE : ALLES IS GEOMETRIE

cirkeldriehoek
Alles is Geometrie.

Wij kennen geometrie in de fysieke werkelijkheid als wiskundige patronen die herkenbaar zijn op atomair niveau (micro-), binnen organische structuren (meso-) en binnen het universum (macroniveau). Voorbeelden van geometrische figuren zijn de kubus, de zeshoek, de achthoek (octaëder) of de twaalfhoek (de dodecaëder). Maar ook de piramide, de lemniscaat, de cirkel, de vijfster of een hart zijn geometrische figuren.


Bij geometrie op fijnstoffelijk energetisch niveau is de geometrie van lichtstructuren, klankstructuren en bewegingsstructuren van fundamenteel belang. Licht, klank, of bewegingsgeometrie gaat vooraf aan de materiële schepping. Het vormt als het ware de specifieke ‘mal’ van licht, klank en bewegingslijnen, waar vanuit het materiële gevormd wordt. Het is de energetische blauwdruk waardoor materie vorm aan kan nemen. Het wezenlijke verschil tussen licht, klank of beweging en materie is de snelheid waarmee de deeltjes trillen ofwel de trillingsfrequentie. Materie is als het ware gestold licht. Gestolde klank en gestolde beweging.De relatie tussen licht, materie en trillingsfrequentie wordt duidelijk als we beseffen dat hoog ontwikkelde lichtwezens ( vanuit hogere sferen of Andere dimensies) het vermogen hebben om de eigen trilling te verlagen waardoor zij zichzelf tijdelijk kunnen ‘materialiseren’. Er zijn veel voorbeelden van wonderlijke hulp waarbij een ‘Lichtwezen tastbaar aanwezig was op het moment van nood en even later onvindbaar was. Lichtwezens verhogen op het moment van onvindbaar zijn hun trillingsfrequentie tot een frequentie die met onze gewone ogen niet meer zichtbaar is. Het derde oog (de pijnappelklier) is veel gevoeliger en kan lichtwezens wèl waarnemen. Het licht dat wij met ons fysieke ogen waarnemen is trouwens maar een fractie van het totale spectrum van trillingsfrequenties (nog geen 1%).


Lichtgeometrie heeft een sterk ordenende functie en is de grondslag van een gezond organisme Wij kunnen dit heel goed zien aan de structuur van water. Gezond water heeft een heldere zeshoekige geometrie. Als druppeltjes van dit water bevroren worden geeft dit een prachtige structuur. (zie het boek van Masaru Emoto ‘ (water’ weet het antwoordt ). Als wij daarentegen vervuild water bevriezen, dan heeft dit water werkelijk geen structuur.


Een menselijk lichaam waarbij de lichtstructuur in orde is, is gezond. Bij onderzoek bij kankercellen is bekend, dat waar de lichtgeometrie verstoord is, de cellen zich ongestructureerd en ongelimiteerd kunnen vermenigvuldigen. Als de afwezigheid van lichtstructuur tot ziekte leidt, dan brengt het herstellen van de lichtstructuur mogelijk heling. Dat blijkt ook zo te werken.
Daaruit zijn veel therapieën te verklaren, zoals lichttherapie (kleurtherapie), kristaltherapie(edelsteentherapie) en klanktherapie (muziektherapie), eurythmietherapie en de Dominus Cervix healingen. Want ook kleur, klank of zuivere bewegingen hebben een specifieke trillingsfrequentie en hebben daarmee een structurerende werking op het organisme.

tekst van Mike Pietersen

U kunt een afspraak maken om uw huis, handelszaak energetisch te laten reinigen voor eventuele schadelijke stralingen en negatieve energieën. Telf. 0497793077 of doe een email


Alle uitgebreide uitleg over zuiveren van woningen en handelspanden.

Alle uitgebreide uitleg over belastende energieën, entiteiten, negatieve en positieve entiteiten, geopatische belasting: wateraders, aardstraling, electrosmogg.