AARTSENGEL MICHAËL

aartsengel Michaël
aartsengel Michaël uit I.E.T.
Aartsengel Michaël, met zijn zwaard van Licht, is de begeleider van de entiteiten naar de Lichtwezens, Elohim van de Gouden Straal, om de dolende entiteiten op te nemen in het Licht en Thuis te laten komen.

In verschillende oude geschriften wordt aartsengel Michaël genoemd als engel van de Elohim.De recentste boodschap van aartsengel Michaël, september 2009 die veel openbaart en voor velen de puzzelstukjes in elkaar laat passen i.v.m. meer en meer Lichtwesen producten, die mee evolueren,ook met de revolutionaire zuivere energetica, waaraan ons lichaam zich aanpast na de tijd van mechanica en later de tijd van de electronica. Deze glaskristallen bollen zijn de door Engelen-Levensvreugde gecodeerde en ingestraalde bollen en/of volgens uw keuze de Dominus Cervix, die ons helpen in onze strijd tegen negative gedachten die geïndoctrineerd zijn stoelend op angst voor ...

Boodschap van Aartsengel Michaël

LM-8-2009

“JE WARE ZELF WORDEN"

doorgegeven via Ronna HermanGeliefde meesters, het grote drama van het huidige tijdperk komt snel ten einde. Alle zielen op Aarde ondergaan een groot transformatieproces of zij zich daar nu van bewust zijn of niet. De dierbare zielen die nog steeds vastzitten in de beperkingen van de drie- en vierdimensionale illusie hebben moeite om de status-quo te handhaven. Zij die gevangen zitten in een armoede-bewustzijnsrealiteit merken dat het moeilijker is dan ooit om overvloed te scheppen; en voor velen is zelfs hun beperkte bron van inkomsten afgenomen of verdwenen. Relaties lijden omdat ego-conflicten intenser en veelvuldiger worden. Overal heerst onzekerheid en ontevredenheid met het leven nu het Licht van de Schepping doordringt tot het menselijke geloofsparadigma van angst, fanatisme, hebzucht, oordeel, beperking en gebrek aan vertrouwen of een misvormd gevoel van eigenwaarde.Terwijl jullie oude wereld aan het verdwijnen is, blijft jullie nieuwe realiteit groeien, want het omvat een dieper inzicht in de werking van het universum, een besef van wie je in het verleden was en een beeld van de grote mogelijkheden voor de toekomst. Van diegenen die vastberaden het pad van ascensie bewandelen wordt gevraagd om aandacht te schenken aan alle resterende negatieve gedachtevormen van het verleden alsook enige blokkerende energie die jou belet om de maximale hoeveelheid Schepperslicht te belichamen. Ascensie is een zich immer ontvouwend proces van verfijning en expansie. Je observeert, onderscheidt, stoot af of absorbeert, integreert, en verspreidt ten slotte de trillingspatronen van de hogere concepten en waarheden die je hebt ontvangen. Met elke hogere energie-infusie wordt je Energetische Blauwdruk aangepast en afgestemd opdat je naar je krachtveld en de wereld de zuivere frequenties van Licht projecteert die je voor jezelf hebt opgeëist.Geliefden, jullie weten dat er enorme veranderingen plaatsvinden zowel in jullie als overal om jullie heen. Jullie krijgen veel kansen om jezelf af te stemmen op je vijfdimensionale Zelf. Ja, jullie hebben ten minste één fragment / Godsvonk en hoogst waarschijnlijk meerdere vonken van jullie Godszelf in elk van de vele dimensies en subdimensies. Toen jullie fragmenteerden tot steeds kleinere vonken van jullie Goddelijke Zelf en uitgingen om de opdracht van onze Vader/Moeder God te vervullen, werd in het universum een ontwerp gecreëerd opdat jullie een terugweg zouden hebben naar de verheven rijken van dit universum. Piramiden van Licht of tussenstations werden overal in het universum geplaatst op elk niveau van de schepping. Wij hebben nu gedurende meerdere jaren gesproken over de Piramiden van Licht; echter, velen van jullie beseffen nog steeds niet hoe belangrijk zij zijn in het proces van ascensie. Wij hebben jullie gevraagd om regelmatig de Wereldpiramide van Licht in de vijfde dimensie te bezoeken en om jullie Liefde/Licht van de Schepper te delen met de wereld en de mensheid. Het is een prachtig geschenk om je intentie te uiten door te zeggen: “Ik vraag om het hoogste goed voor de Aarde, de mensheid en de hele Schepping”, terwijl je het geschenk van het leven, de Adamanten Deeltjes, inademt, hen activeert met je onvoorwaardelijke liefde en hen middels de Oneindigheidsademhaling uitademt naar de wereld. Je moet altijd eerst tot je nemen wat je nodig hebt en het evenwicht delen met anderen als je een oneindige hoeveelheid Scheppersenergie door je heen wilt laten stromen. Door dat te doen zul je werkelijk een pilaar en een wachter van het Licht worden. Wanneer je je werk of persoonlijke piramide bezoekt, versnelt dat het proces van het manifesteren van je visies, kun je snel onevenwichtige zaken oplossen en verouderde overeenkomsten met anderen opheffen of rechtzetten. Echter, een van de grootste voordelen is dat telkens wanneer je terugkeert van een bezoek aan je vijfdimensionale Piramiden van Licht, je vijfdimensionale frequenties mee terugneemt naar je aardse werkelijkheid. Jullie wennen aan een vijfdimensionale omgeving, geliefden.

Wij hebben vaak gesproken over jullie Adam/Eva Kadmon Lichtlichaam, het perfecte Lichtlichaam (menselijke blauwdruk), dat werd gecreëerd door onze Vader/Moeder God en de Elohim in de Grote Centrale Zon van dit universum. Het Goddelijke Plan van onze Vader/Moeder God voor dit universum omvat een nooit-eindigende variëteit van vormen en expressie, en het Kadmon Lichtlichaam is de essentie van jullie Spirituele Vorm die jullie natuurlijke staat van Zijn is. Jullie Godszelf bestaat uit zuiver Godslicht in veel heldere kleuren, geometrische vormen en klanken. Jullie spirituele natuur is afgestemd op het ritme en de trillingspatronen van het hoogste niveau van Godsbewustzijn in dit universum. Vóór jullie reis naar de werelden van de vorm, waren jullie in perfecte harmonie met de universele wetten en de wil van onze Vader/Moeder God. Jullie hadden ervoor kunnen kiezen om het pad van de Engelen- of andere rijken te volgen, maar als nieuwsgierige en enthousiaste zielen, verkozen jullie het pad van Creatie en begonnen daarmee jullie avonturen in het onbekende. Hebben wij jullie niet moedige zielen genoemd die gehoor gaven aan het klaroengeschal om te reizen door de leegte als leden van onze Legioenen van Licht?Jullie menselijke aard heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld, want het werd in grote mate beïnvloed door jullie enorme verscheidenheid van levenservaringen en door degenen om jullie heen. Jullie menselijke aard zou in een voortdurende staat van verandering moeten verkeren waardoor jullie ervaring en wijsheid toenemen; echter, veel dierbare Zielen raken verstard en verstrikt in hun overtuigingen waardoor hun menselijke aard stagneert en zij kortzichtig worden. De menselijke aard raakt vaak uit balans doordat een Ziel verscheidene lessen of ervaringen uitstelt; zoals bijna alleen maar incarneren in óf een vrouwelijk óf een mannelijk lichaam, totdat zij het lichaam móeten kiezen waarin zij zich het minst comfortabel voelen om mentaal en emotioneel in balans te komen en ook om mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in balans te brengen. Er kan een te grote nadruk liggen op mentale vermogens of op een overactieve emotionele aard. Deze onevenwichtige eigenschappen hebben veel pijn en lijden veroorzaakt in de huidige wereld omdat veel misleide zielen een intrinsiek deel van zichzelf hebben ontkend.Het feit dat je in Spirituele vorm verkeert wil nog niet zeggen dat je altijd de wijste keuzes maakt. Onthoud dat je alleen kunt terugkeren naar het dimensionale niveau waar je Zielenlied op afgestemd en in harmonie is . Bij het verlaten van het aardse vlak word je niet automatisch een wijze Ziel die weet wat het beste is. Daarom hebben jullie gidsen, leraren en een raad, die jullie helpen bij het kiezen van je pad en je volgende aardse, galactische of universele ervaring. Zelfs in de hemelse rijken volgen jullie niet altijd de adviezen op om daarmee de beste keuze te maken.In elke incarnatie krijg je de gelegenheid om te ontwaken tot je Ziel-zelf. Als je luistert naar de wenken van de Geest ontstaat eerst de strijd tussen het ego en het Ziel-zelf. Dit kan de langste beproeving zijn, afhankelijk van hoeveel energie je door de eeuwen heen hebt toebedeelt aan het ego, en hoezeer je bereid bent om geduldig door het proces te gaan van het helen en zuiveren van vroegere negatieve gedachtepatronen. Deze schadelijke gedachtepatronen infiltreren het mentale en emotionele lichaam en beginnen het auraveld te vervormen totdat, ten slotte, een gevangenis van negativiteit rond het fysieke lichaam is ontstaan die een levende hel kan scheppen. Je hoeft niet van plaats te veranderen om hemel of hel te ervaren. Je kunt beide realiteiten ervaren door je trillingspatronen te verhogen of te verlagen.Geliefden, jullie bevinden je te midden van de meest ingrijpende processen van evolutie/ascensie die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Dit proces beïnvloedt het hele universum; echter, wij zijn vastberaden om jullie te helpen deze prachtige gelegenheid te benutten om terug te keren naar jullie oorspronkelijke Staat van Zijn, jullie Ware Zelf, als geliefde Afgezanten van onze Vader/Moeder God.In onze laatste boodschap aan jullie getiteld “DE ZEVEN ZEGELS VAN GODSBEWUSTZIJN OPENEN” werd het ZIELSTER-CHAKRA genoemd. Wij hebben gemerkt dat velen van jullie niet bekend zijn met het Zielster-chakra; daarom zullen wij jullie uitleg geven opdat jullie het belang begrijpen van dit facet van het chakra-systeem van jullie fysieke voertuig.ACHTSTE CHAKRA – ZIELSTERWanneer je de chakra-centra met elkaar in evenwicht brengt (de zeven grote energiecentra in het fysieke lichaam), ontwikkel je wat wordt genoemd je Zonnekrachtcentrum die bestaat uit het hart, de Ziel, de thymusklier en de keel. Jullie hebben een etherisch Heilig Hart dat zich bevindt in het centrum van het lichaam op ongeveer dezelfde hoogte als het fysieke hart, maar dieper in het lichaam, dichter bij de ruggengraat. Jullie Ziel verblijft in het Heilige Hart samen met jullie Goddelijke Diamanten Celkern. Na de “val” van het bewustzijn, trok een groot deel van de Essentie van jullie Ziel zich terug van het lichaam naar wat wordt genoemd de Zielster, zo'n vijftien tot twintig centimeter boven het hoofd. Toen jullie wederom begonnen te ontwaken en te streven naar het verhogen van jullie bewustzijn, ondergingen jullie wat wordt genoemd een “Zielsversmelting”, waarbij de Essentie van de Ziel geleidelijk aan afdaalt in het Heilige Hartcentrum en opnieuw plaats neemt in het fysieke voertuig. Dit is het begin van het ontwakings-/ascensieproces. Het Achtste Chakra is de poort naar de hogere dimensies. Als de zeven hoofdchakra's in harmonie beginnen te draaien, stroomt het Heilige Vuur (Adamanten Deeltjes) langs de etherische kolom (vaak de Scepter van Macht genoemd) omhoog, die het chakrasysteem verbindt met de Zielster. Hierdoor kan geleidelijk aan de hereniging plaatsvinden tussen de vele facetten van de Overziel met het menselijke fysieke voertuig. De Zielster is feitelijk een ster-tetraëder die de instroom van Schepperslicht naar het fysieke voertuig reguleert.Geliefde harten, het wordt tijd dat jullie, als ascenderende spirituele/menselijke Wezens altijd ernaar streven om de hoogste keuzes te maken. Wees een waarnemer maar niet een deelnemer van de vele drama's die zich dagelijks in jullie wereld afspelen. Eén van de meest schadelijke gewoontes die jullie echt moeten afleren is het veroordelen van anderen. Je dient je keuzes te maken na zorgvuldige afweging en vervolgens de waarheid opeisen die aan jou is geopenbaard. Vervolgens moet je die waarheid naar je beste vermogens toepassen. Anderen kunnen voorkeuren hebben of keuzes maken die niet overeen stemmen met jouw overtuigingen, en dat is goed. Wij hebben jullie gezegd dat er vele waarheden zijn en vele wegen die leiden naar dezelfde bestemming. Een meester oordeelt niet maar leeft zijn/haar waarheid in stilte en staat toe dat anderen hetzelfde doen. Dit betekent niet dat je geen grenzen moet stellen of je voorkeuren niet moet uitspreken als dat aan de orde is; het betekent dat je de middenweg bewandelt met de Geest als je gids en liefde als mantel. Op deze manier zul je vrede en harmonie uitstralen en waar je ook gaat je Licht laten schijnen. Wij van de rijken van Licht zijn zeer te spreken over jullie vooruitgang. Kom bij ons in de Wereldpiramide van Licht en wij zullen een speciale zegening op je overbrengen van onze Vader/Moeder God. Ik ben altijd met jullie.IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets