FYSIEKE AANDOENINGEN EN EDELSTENENHULP

sl-037-021

Fysieke klachtenlijst met daarnaast de daarvoor uitstekende edelsteen.  De kenmerken van de edelsteen omvatten deze lichamelijke klachten.

U kan ook zoeken op voedingselementen ttz. mineralen en elementen die je ook in edelstenen vindt net zoals in voedsel.

U kan een keuze maken zelf door op de klachten te kijken welke steen daarvoor geschikt is.

U kan ook de hulp aanvaarden van je Innerlijke Wijsheid die je effectief te hulp schiet door simpelweg de vraag te stellen welke kenmerken van welke edelsteen het beste voor jouw probleem is en een kristalkaart te nemen.

Alle edelstenen die "geopend" zijn geven jou volop hun volledige steun, energie en kracht in onvoorwaardelijke liefde voor jou.

Geef hen die gelegenheid.  Hier enkele gekende en veel toegepaste kenmerken, werking, kenmerken,eigenschappen  edelstenen ten opzichte van aandoeningen.

WAARSCHUWING

De informatie op deze website is zeker niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bij ziekte en/of ongemak raadpleegt U uw Arts en neemt U de voorgeschreven medicatie. De diagnose van uw Arts is doorslaggevend en aan de hand daarvan kan U een edelsteen uitkiezen die U helpt en U ondersteunt tijdens het ganse genezingsproces.

De informatie op deze website mag ook niet als of voor een diagnose worden gebruikt.

Kristallen zijn zeer krachtig en ze kunnen gemakkelijk verkeerd gebruikt worden en zelfs misbruikt worden, de uitleg kan gemakkelijk verkeerd begrepen worden.

Als U twijfelt aan hun werking, raadpleeg dan een deskundige, met name als het gaat om de ondersteuning van kristallen bij ziektebeeld, na diagnose door uw arts. Gebruik ze zeker niet als vervanging van een medicijn.

Als U een kristal aankoopt : doe dit dan in vertrouwen, zeker bij een deskundige die met liefde en respect de kristallen behandelt, ze zuivert, u leert hoe ze te gebruiken …

Bij aankoop van kristallen dient U voorzichtigheid in acht te nemen qua zuiverheid in het (voor de meesten onder ons onzichtbare) auraveld van de kristal, net zoals voor de kwaliteit van het kristal. (Je koopt ook geen versleten en vuil kledingsstuk in een winkel)

De edelsteen, half-edelsteen, Lichtwesenproduct, engelen-healing kan helpen en ondersteunen bij tal van fysieke aandoeningen.

Het inzetten van een edelsteen, half-edelsteen, Lichtwesen producten, engelen-healing sluit absoluut geen raadpleging uit bij uw Arts, noch vervangt het enige medicatie die U voorgeschreven werd door uw Arts.

Engelen-Levensvreugde ('tKouterbos N.V.) kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze edelstenen, half-edelstenen, Lichtwesen-producten, noch voor het volgen van elke aangeboden therapie. U zelf blijft verantwoordelijk voor uw gezondheid en dient bij ziekte uw arts te raadplegen. Geen enkele therapie of product vervangt een raadpleging bij uw arts of het gebruik van medicatie die U voorgeschreven wordt/ werd door uw arts.