19.08.2013 DEUREN OPENEN ZICH VERDER, HET BLIJFT ONRUSTIG

19-08-2013
Deuren openen zich verder, het blijft onrustig

Wat nu is
Voor veel mensen geldt nog dat ze zich in de oriënteringsfase bevinden. Nieuwe structuren, projecten en mogelijkheden laten zich zien. Tegelijkertijd brengt dit ook veel twijfel en vragen met zich mee. Situaties veranderen; vaak verrassend en drastisch en dwingen ons daardoor goed te kijken naar wat zich afspeelt. Veranderingen kunnen ondanks de aanvankelijke schrikreactie iets goeds teweegbrengen, we kunnen de situatie opnieuw vormen en gestalte geven.
Het blijft onrustig; naast dagen met energie, kracht en plezier zijn er ook nog dagen waarin we ons down voelen, of last hebben van verdriet, uitputting, twijfel, wanhoop en moedeloosheid.
Sommige mensen voelen zich ontgoocheld en willen niet verder, of zien er geen gat in en geven op om vervolgens niets meer te doen. Van buiten komen ook verstoringen ons huis binnen, denk bijvoorbeeld aan ongedierte als vliegen, kevers of muizen. Er zijn veel pc’s en internetpagina’s die om onbekende reden vastlopen of verkeerde informatie oprakelen waardoor fouten ontstaan in onze handelingen. De ineenstortingen en moeilijkheden zijn onderdeel van de voortdurende reiniging en helpen ons richting te bepalen. Blokkades en stressvolle ervaringen worden zichtbaar en verhelderd. Zij openen de deur voor ons om heldere visioenen te zien en onze hartenwensen te voelen.
Het lichaam heeft het nog zwaar in deze energie, ze is gespannen en uitgeput. Voorkomende klachten: rug- en gewrichtspijn, spierpijn, maag- en spijsverteringsproblemen, allergische reacties en overgevoeligheid voor voedingsmiddelen.

Wat begint
We worden uitgedaagd om voor onszelf en onze wensen, onze visioenen en meningen in te staan, zelfs als we ons daar te moe voor voelen. Figuurlijk gesproken, we moeten de teugels in handen nemen en de paarden aansporen wanneer dat nodig is. Het gaat erom ondanks de vermoeidheid en het gevoel op te willen geven, dat we door gaan en continue alert zijn wat je wil, hoe je wil leven en welke visie je verwezenlijken kan en deze dingen in je gedachten als plaatje te versterken.
Zoek steeds je innerlijke kracht en rust, dan openen ook nieuwe deuren zich. Voor de volgende stap moeten we beslissen en beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe.
Regelmatig laten zich meerdere mogelijkheden en alternatieven zien. Daarbij is het belangrijk goed op te letten en te zien / voelen wat bij jou of jouw situatie past. Veelal moet er met massieve weerstand doorgezet worden. Hindernissen moeten worden overwonnen om de hartenwensen met kracht te verwerkelijken, daarin schuilt echter het gevaar dat we kleine aanwijzingen over het hoofd zien, teveel in onze overtuiging van kracht zitten en daarbij anderen hooghartig behandelen of veroordelen. Het blijft dus opletten geblazen wat er ECHT is en uit te proberen of dit het juiste is. Als dit laatste tegenvalt qua resultaat dienen we het bij te schaven en de harmonie terug te vinden.


Wat we kunnen doen
Vragen stellen helpt om een duidelijke visie te krijgen: Wat wil ik? Wat zou ik doen als er geen externe structuren of dwang was voor mij? Is dat wat ik doe of wil doen nuttig en bevorderlijk voor de wereld? Wil ik aan mijn eigen plaats in het geheel werken? Wat moet ik doen, of welk pad moet ik volgen? Wat moet er nog verduidelijkt worden?


Advies:
Verbind je meerdere malen per dag via het lichaam met je innerlijke kracht. Ook wanneer je haar niet waarneemt of je uitgeput of treurig voelt, bevindt zich deze kracht en rust in jou. Wanneer je met je aandacht naar binnen gaat en je lichaam vraagt je met de kracht en rust te verbinden (en de innerlijke kwaliteiten te versterken), gebeurt het zonder da t je het op dat moment waarneemt.


Ondersteunende LichtWesen energieën: Nr. 72 rode Scheppingsstraal (doorzettingsvermogen), Nr 65 zilveren straal van de Elohim (vernieuwing en bescherming), Nr. 48 RuimteLicht (reiniging en verheldering) en mediteer!
 
© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2013
Vertaling door Erica Hooft