ZELFGENEZEND VERMOGEN DUIDELIJK INSTRUEREN NAAR GENEZING VIA MEDITATIE

We hebben een ziekte. De klassieke geneeskunde, nog wel dat we die hebben, lenigt het "gevolg" van ons oorzakelijk denken.

We weten ondertussen dat er een Holistisch verband is tussen oorzakelijk denken : dus onze gewoontegedachten liggen aan de oorzaak van onze ziekte. Het befaamde : oorzaak/gevolg en niet andersom.

Eigenlijk hebben wij door ons aangeleerd denken, ons gewoontedenken, gestalte gegeven aan het ziektepatroon.

We volgen enerzijds de klassieke geneeskunde en ondertussen wijzigen we stap voor stap ons denkpatroon zodat we alert blijven op ons "gewoontedenken" (negatief) dat we leerden "constructief" te blijven denken, zodat de gevolgen van ons denken constructief (positief) in liefde naar onszelf blijven.

U kan zelf deze meditatie aanvragen, waarbij gewerkt wordt met de Aartsengelen, de Elohim en de Serafijnen, de Zon ... en edelstenen.

Daarvoor afspraak 0497/79.30.77 Indien U niet onmiddellijk verbinding krijgt, doe een sms en er wordt teruggebeld op de tijd die U voorstelt.
Via geleide neuro-linguistische meditatie individueel, kan de oorzaak aangepakt worden. De oorzaken worden samen opgezocht (meestal gaat het om schuldgevoelens, gebrek aan eigenwaarde, niet van zichzelf houden ....), bekeken welke impact ze hebben op ons gedrag (woede, angst, gebrek aan zelfvertrouwen ...) en wordt het bij de wortel aangepakt.

"Meditatie" is niet synoniem aan "ik moet niks doen" ! Daarom het voorafgaande gesprek, het inzicht krijgen in wat we te doen hebben, wat we "zelf" verder moeten doen, terwijl via de meditatie het "onderbewustzijn" geïnstrueerd wordt, zodanig dat je geholpen wordt, er steeds aan herinnerd wordt om die bepaalde richting aan te houden.

Het blijft "werken aan onszelf !" Met hulp van een therapeut om ons op het juiste spoor te houden enerzijds en een rustig en in harmonie komen met onszelf via een geleide instructie, met hulp van de Engelen om los te laten en de moed te behouden voor de volgende stap, met hulp van de edelstenen om vol te houden op de ingeslagen weg.

Meditatie laat de Engelen's balast meenemende rivier van levensvreugde, innerlijke rust en harmonie door ons lichaam en geest stromen, kringelen en bruisen... Dat moet elk voor zichzelf ondervinden.

De kostprijs van elke behandeling : gesprek + meditatie is 75€. Houdt rekening met de duurtijd van 2 h.

Er wordt geen verdere en nadere uitleg meer gegeven via email. U kan wel afspraak aanvragen via email.  Geef de data op welke U kan komen.