JE "HARTEWENS" NAAR VERWERKELIJKING BRENGEN VIA MEDITATIE en Mental Coaching

angel  steffie tekening
Meer dan ooit nemen we NU aan dat, zijn we ervan overtuigd dat "ons denken" gestalte geeft aan onze "ervaringen" in ons leven.

Dit is een totale omschakeling naar het verwachtingsvol, wetende, creërende en visualiserende "Leven" dat we willen ervaren en het dààdwerkelijk doen. We nemen zelf de koe bij de horens : ons gewoontedenken : dat is niet meer doemdenken en negatieve voorstellingen. Daarvan zijn we stilaan overtuigd dat we dat in ons leven creëren : zo binnen, zo buiten : wat in het brandpunt van ons denken verankerd zit (angst, verlies...) krijgen we op ons bord, ook al doen we nog zo ons best met affirmeren en veranderen. U leert het stap voor stap hoe de vork in de steel zit.

U kan zelf deze meditatie aanvragen, waarbij gewerkt wordt met de Aartsengelen, de Elohim en de Serafijnen, de Zon ... en edelstenen. Elke meditatie is een Neuro-linguïstische meditatie.

Daarvoor afspraak 0497/79.30.77 Indien U niet onmiddellijk verbinding krijgt, doe een sms en er wordt teruggebeld op de tijd die U voorstelt.
Waar het in wezen om gaat : Uw geest (verstand) heeft een leider nodig. Blijf voortdurend over uw gedachten, meningen en gevoelens waken en wandel in het bewustzijn van de liefde van de Engelen, dan zult U automatisch voorspoed afdwingen en ervaren.

Dit gaat stap per stap ...

"Meditatie" is niet synoniem aan "ik moet niks doen" ! Daarom het voorafgaande gesprek, het inzicht krijgen in wat we te doen hebben, wat we "zelf" verder moeten doen, terwijl via de meditatie het "onderbewustzijn" geïnstrueerd werd.

Het blijft "werken aan onszelf !" Met hulp van een therapeut om ons op het juiste spoor te houden enerzijds en een rustig en in harmonie komen met onszelf via een geleide instructie, met hulp van de Engelen om los te laten en de moed te behouden voor de volgende stap, met hulp van de edelstenen om vol te houden op de ingeslagen weg.

Meditatie laat de Engelen ballast meenemen die in de rivier van levensvreugde, innerlijke rust en harmonie door ons lichaam en geest stromen, kringelen en bruisen... Dat moet elk voor zichzelf ondervinden.


Er wordt geen verdere en nadere uitleg meer gegeven via email. U kan wel afspraak aanvragen via email.  Geef de data op welke U kan komen, of het individueel is of voor een groep (minimuum 3 pers.)
 

Mental Coaching je hartewens verwerkelijken.