Gevallen engelen - Satan - uit de hemel verstoten engelen

Gevallen engelen, satan en demonen 

 

De gevallen engelen (demonen) hebben deze macht over de natuurwetten behouden; hun val heeft hun bovennatuurlijke macht, kennis en vermogens niet aangetast. Dit stelt hen in staat grote invloed uit te oefenen op de mens en op de atmosfeer.

Gevallen engelen zijn engelen die aan hun oorsprong ontrouw zijn, uit de hemel zijn geworpen en voor zichzelf zijn begonnen. Deze entiteiten hebben hun oorsprong in God en hebben dus ook veel kennis van de hemelse dingen. Hun diepste motivatie is onzuiver  Ze zoeken eer en macht voor zichzelf. Ze doen dit door misleiding of door angst. 
Als misleiding doen ze zich voor als gidsen, engelen van het licht, waarzeggende geesten, of geesten van overleden personen, . Hun aard is liegen en bedriegen op een subtiele manier. Ze vermengen hun  kennis van de geestelijke wereld met een klein beetje misleiding waardoor naïeve mensen onder indruk raken en hen gaan vertrouwen en zo afhankelijk gaan worden en bestuurbaar voor hun onzuivere bedoelingen. Ze zijn goed georganiseerd en kunnen groepen mensen, volken stammen en zelfs hele naties beïnvloeden. 
Via de angst doen ze zich voor als demonen, boze geesten, poldergeesten, kwelgeesten, klopgeesten, veldgeesten, duivels, allerlei stemmen, manipulatie via geesten van overleden mensen. Door angst houden ze mensen in hun greep en worden zo een speelbal voor hun onzuivere bedoelingen. Eenmaal in hun macht kunnen ze de mensen de meest verschrikkelijke dingen laten doen.
Gevallen engelen zijn te herkennen doordat ze altijd bezig zijn met het vergroten van hun macht. Dit doen ze ook door mensen onder hun invloed te onderwijzen in de geestelijke wereld en hen zo meer macht te geven op aarde. Onder de misleiding van zelfontplooiing en zelfverwezenlijking brengen ze de mensen onbewust in de val van hun onzuiver koninkrijk. 
Engelen uit God zetten nooit zichzelf of de mens centraal maar zoeken steeds de wil en de eer van God de Schepper en brengen de mens weer in contact met God en zo in hun oorspronkelijk plan. Ze wijzen de mens op God en helpen de mens God te aanbidden in waarheid en geest. Ze erkennen Jezus Christus als hun heer en de weg tot God.
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1 Johannes 4:1-3)

Exorcisme, uitdrijven boze geesten, entiteiten of demonen

Eenmaal onder invloed van negatieve entiteiten kan men daar vaak heel moeilijk weer vrij van komen. Het zijn sterke machten en laten hun eenmaal ingenomen gebied niet zomaar weer los. Deze invloed kan in sterkte enorm verschillen en kan vormen aannemen van af en toe lastig gevallen worden bijvoorbeeld door stemmen tot extreme vormen van bezetenheid waarbij men psychisch en/of lichamelijk aangevallen wordt en gedwongen wordt tot bepaalde handelingen.

Men kan hier vrij van komen door Jezus Christus. Jezus heeft toen Hij op aarde was mensen bevrijd van boze geesten en heeft deze macht gegeven aan zijn volgelingen om in Zijn naam boze geesten uit te drijven.

Lucas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Lucas 9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.

Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven

Soms is het voldoende om je in gebed tot Jezus te richten en Hem te vragen je te bevrijden van deze negatieve entiteiten maar vaak is het nodig om hulp te zoeken bij mensen die ervaring hebben in bevrijding. Bevrijding is ook vaak een proces waarbij gekeken moet worden naar hoe, waar en waarom deze entiteiten invloed hebben op iemands leven. Vaak moeten mensen zelf eerst keuzes maken voordat bevrijding mogelijk is.

 

 

Als je volgens de tekst, herkenning hebt in je eigen situatie en je het gevoel hebt dat er entiteiten in je huis of aura zitten die je lastig vallen en je leven beïnvloeden, denk er dan eens over na wat je in jouw geval kan doen.

Een engelen windorgel herinnert je steeds aan hen met hun vrolijk getinkel op het ritme van de wind.

De door Engelen-levensvreugde ingestraalde kaarsen, als doorgeefkanaal van de engelen, omhullen jou en je gezin, je woning met liefdevolle kracht en engelen energie.... 

De wierook van de aartsengelen kan je troosten, steun geven ....

De Lichtwesenprodukten kunnen je op weg helpen om aan jezelf te werken. en alle Lichtwesen producten waaronder de parfums, kristallen ....

De gecodeerde glaskristalbol kan je al een heel eind op weg helpen de entiteiten van rond jou en vanuit je woning of je bedrijf te verbannen. Hij maakt hier onmiddellijk een einde aan maken. Gecodeerde glaskristal bollen wijzigen de negatieve energie (belastende) in positieve energie.