maart 2017 Nieuwe Tijd energie

Energie van deze tijd

Energie van deze Tijd – Maart 2017

Af en Aan, naar binnen kijken, voorbereiding voor de volgende grote stap

Wat nu is:

·        Heling, Ontspanning en naar binnen kijken (in-zien)

·        het Lichaam versterken

·        Begrenzingen en gevoel van tekorten oplossen

·        Intuïtie en innerlijk weten versterken

·        Hart, Hoofd en Buik verbinden

·        Moedig denken en plannen

·        Steeds opnieuw testen hoeveel “ouds” zich in de nieuwe patronen bevindt

·        De volgende grote stap voorbereiden

·        Wisselende energieën en bevindingen

·        Verduidelijking en Nieuwe Mogelijkheden in alle vormen van relaties

 

·        Heling, Ontspanning en naar binnen kijken (in-zien)

In Februari hadden veel mensen griep of andere klachten, die ze dwongen om zichzelf rust en ontspanning te gunnen. Het ging, en gaat nog steeds, erom dat we tijd nemen om ons terug te trekken uit de drukte, de stilte in te gaan, naar binnen te kijken – en dat zonder dat een ziekte of kwetsuur ons daartoe dwingt. Alles wat ons daarbij ondersteunt zouden we ‘moeten’ gebruiken, zeker in het midden van deze maand! bv: Healingwerk, Energiewerk, Massage, Meditatie, Yoga, en ook Versterkende en Opbouwende voeding en beweging. Zo kan ons lichaam kracht opbouwen.

·        Hart, Hoofd en Buik verbinden

Retraite, Meditatie en meditatieve bewegingen van het lichaam (Yoga, Tai-Chi, Wandelen in de natuur) zijn op dit moment erg belangrijk en helpen ons om onszelf als 1 geheel te ervaren, bewuster te worden en de verbinding met onze innerlijke wijsheid en ons hogere bewustzijn te versterken. Juist nu hebben we de mogelijkheid om een stabielere verbinding tussen het Ziele en Aardse bereik (tussen lichaam en hoger bewustzijn) te maken. (ondersteunende energie nr. 32 Boom) Daardoor wordt onze intuïtie sterker. Momenteel is het de moeite waard om de intuïtie specifiek te trainen met vragen die we direct kunnen toetsen: Is DIT tankstation goedkoper of de volgende? Komt degene met wie ik een afspraak heb precies op tijd, te vroeg of te laat? Wie belt mij?(wanneer de telefoon overgaat en je nog niet opgenomen hebt) Hoeveel poststukken/brieven krijg ik vandaag in mijn brievenbus? Wanneer we onze intuïtie met toetsbare gebeurtenissen trainen, kunnen we het meer en meer als vanzelfsprekend gebruiken.

·        Begrenzingen en gevoel van tekorten oplossen

In Maart kunnen soms blokkades nog een keer versterkt naar voren komen, als ook angsten en gevoelens van tekortkoming. Dat kan in onze gevoelens zijn en in onze situaties. Ook nu haperen projecten, plannen laten zich moeizaam of niet realiseren, het geld stroomt ook nog niet zoals we het graag zouden willen. Het vraagt om doorzettingsvermogen en geduld (ondersteunende energie nr. 34 Aarde) De situaties kunnen we gebruiken om onze begrenzende gedachtepatronen en trauma’s te transformeren. (ondersteunende energie nr. 73 Violette Scheppingsstraal)

·        Moedig denken en plannen

In de laatste maanden ontvingen we steeds aanwijzingen dat dit jaar de mogelijkheden bevat om grootse en ongewone dingen te verwerkelijken. Veel mensen ervaren de energie van dit jaar als een doorbraak-energie. Wanneer we ons steeds opnieuw met onze ziel en het hogere bewustzijn verbinden, wanneer we steeds weer ons leven, onze visie ‘dromen’, openen we onszelf voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Ook in Maart tonen kansen en onverwachte mogelijkheden zich.

Vaak is dit nog niet het ‘eind-plan’ voor het ‘definitieve succes’. Het zijn eerder losse stappen die zich stuk voor stuk ontwikkelen. Een idee ontstaat, wordt bewerkt en met anderen besproken, blijft liggen – en na enige tijd weer opnieuw bekeken en aangevuld, verbetert, verandert. Tijdens dit proces is het belangrijk moedig te denken en je niet door begrenzingen, angsten en minderwaardigheidsgevoel tegen te laten houden. Maar al te makkelijk sluipen ze in je planning in en verhinderen het groter denken. En precies daarom gaat het; Groot denken, de schijnbaar onmogelijke ruimte daarvoor te geven. Wanneer de grote visie en het stapsgewijs handelen wat te behappen is gebruikt wordt, bereiken we meer dan wanneer dan wanneer we beginnen vanuit wat we best haalbaar denken te kunnen bereiken. Daarbij speelt onze bewustwording van wat ons in de weg staat weer een belangrijke rol; speur je zelf en je visie steeds af naar overtuigingen en beperkende voorstellingen. Vraag jezelf dit: Wanneer komen de beperkende/begrenzende gedachten op, dat ik het niet kan, dat ik het niet red, dat het niet kan of dat het helemaal niet werkt? Wanneer heb ik het gevoel arrogant te zijn of aan grootheidswaanzin te lijden? Wanneer beangstigen mijn eigen moedige ideeën?
Het helpt ook om steeds naar je lichaamshouding te kijken, sta rechtop en trots en ga als een boom, met je voeten volledig en krachtig op de bodem.

·        De volgende grote stap voorbereiden

In veel projecten gaat het nog steeds / of weer over de voorbereiding. Ook wanneer we de indruk hebben dat we sneller willen, of wanneer we verder ‘moeten’ zijn dat het geval is: vooral in de eerste helft van deze maand ging het erom de visie voor elk deel van ons leven te toetsen, erover te (dag)dromen, de visies te vergroten en erover te spreken met anderen en daardoor concreet te maken. De tweede helft van Maart heeft duidelijke impulsen en kunnen dingen omgezet worden. 

·        Wisselende energieën en bevindingen

Deze tijd en waarschijnlijk de gehele maand wisselen onze stemmingen en gevoelens: Euforie wisselt af met Moedeloosheid, Kracht met Uitputting, Daadkracht met Onzekerheid en Meestromen met Stagneren of zelfs een stap terug, Hoopvolle lichtpuntjes met Donkere Neerslachtigheid. Elke toestand en gevoel gaat voorbij. Na de krachteloosheid volgt de daadkracht en daarna de uitputting. Wanneer het lukt om je door deze op en neergaande beweging niet van de wijs te laten brengen, en vooral te richten op waarneming zonder oordeel, blijf je in de rust en vrede met jezelf en bemerk je een rustige kracht. (ondersteunende energie Nr 34 Aarde)

·        Verduidelijking en Nieuwe Mogelijkheden in alle vormen van relaties

In Maart staat ook het thema relaties en partnerschappen in het middelpunt. Het geeft ons de mogelijkheid nieuwe relaties te vinden – en daarmee worden niet alleen intieme relaties bedoeld als ook werkrelaties of samenwerkingen. Bestaande relaties en partnerschappen met vrienden verduidelijken zich en kunnen opnieuw vorm gegeven worden.


Meditatie

Zie jezelf als een een krachtige boom. De wortels vast in de aarde verankert, die stevigheid en voeding verzorgen door water en voedingstoffen. De stam is de stabiele, rustige, verbindende as tussen hemel en aarde. De kroon van de boom met haar bladeren is opgericht naar het licht. de vele bladeren van de boom nemen de zonnekracht op, de kosmische energie en ook het weten uit hogere bewustzijnsgebieden. Laat de zonnekracht van de bladeren gezamenlijk in de stam vloeien. Neem tot slot nog eenmaal de gehele boom waar van de kroon tot en met de wortels.

 

Ondersteunende energieën van LichtWesen:

Nr 73 Violette Scheppingsstraal (Bevrijding, Tekort en Beperking overwinnen)

Nr 34 Aarde (Stabiliteit, voor lichaam en uithoudingsvermogen)

Nr. 32 Boom ( Stabiele groei, Standvastigheid in de storm des levens)

www.Engelen-Levensvreugde.be

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2016 
vertaald door Erica Hooft