Energie van deze Tijd - oktober 2017

Energie van deze tijd

Energie van deze Tijd – 16 oktober 2017

Gezondheid, kalm blijven, iets nieuws uitproberen

Wat nu is

  • Centraal thema: Gezondheid
  • Stabiel blijven
  • Kalmte bewaren
  • Slaap er een nachtje over voor je reageert
  • De kado’s in situaties en gebeurtenissen ontdekken
  • Stappen en richting controleren en toetsen
  • Iets nieuws proberen, ook in eigen gedrag
  • Uitwisselen met mensen die ons ondersteunen

 

Gezondheid

De laatste weken werden gekenmerkt door lichamelijke klachten en angsten, velen hadden angst voor het leven. Het centrale thema voor de komende weken is GEZONDHEID; het lichaam
– stabiliseren,
– sterken met gezonde voeding,
– in de natuur kracht laten tanken,
– steeds opnieuw bekijken en voelen wat het lichaam nodig heeft

Juist wanneer onrust en angst ‘in de lucht hangt’ heeft het rust, innerlijke kalmte en hersteltijd nodig. (ondersteunend 67 Blauwe Scheppingsstraal en 71 Groene Scheppingsstraal)

 

Stabiel en kalm zijn

Onverwachte gebeurtenissen gooien plannen door de war en zetten soms ons leven op z’n kop. Dat kan leiden tot onzekerheid. Mensen reageren gespannen en agressief, zijn veeleisend en vol verwijten. Daardoor worden we steeds uitgedaagd om in onze kalmte te blijven, niet (te snel) te reageren, bewust te worden van onze eigen emoties en vragen te stellen zodat we blokkerende gedragspatronen en trauma’s kunnen herkennen, transformeren en doorbreken.
Vooral in de komende weken is het raadzaam in belangrijke en uitdagende situaties niet impulsief te reageren. Slaap er een nachtje over, kijk met een open blik, luister naar de invalshoek van vrienden en reageer pas daarna. Wanneer dit lukt, het kado in de situatie te vinden en de les in de lastige situatie te herkennen, wordt het veel gemakkelijker! (ondersteunend 67 Blauwe Scheppingsstraal en 71 Groene Scheppingsstraal)

 

Iets nieuws proberen

We worden in deze energie ook aangemoedigd en ondersteund om ons gedrag en reacties te veranderen; reacties gebaseerd op angst, emotionele verwondingen, gewoonten en reacties die door de actie van anderen in ons opgeroepen worden. Wanneer dit zich aandient helpt het om eerst een paar keer flink diep te ademen, en bij een diepe – krachtige uitademing de spanning los te laten. Je kunt je daarbij voorstellen dat je de blokkerende structuren uitademt en de creativiteit, moed, wijsheid en speelsheid om dit uit te proberen inademt. (zie ook ‘Meditatie’)
Vooral wanneer je de tijd neemt om later te reageren en op je intuïtie let, kunnen er nieuwe mogelijkheden en gedragspatronen opbloeien. (ondersteunend Nr. 9 Orion)

 

Stappen en richting controleren en toetsen

Zoals in de laatste maanden is het nog steeds belangrijk om stappen en ideeën te overdenken, door te vragen en te toetsen. Het kan ook dat er van ‘buitenaf’ een impuls komt waardoor er reden komt om te toetsen of het nog passend is. Gebeurtenissen en andere mensen kunnen aan ons doen twijfelen, of gebeurtenissen zorgen voor een verandering zodat we ons opnieuw moeten oriënteren of opnieuw structureren. We kunnen hier handig gebruik van maken door ons opnieuw af te vragen en helder te krijgen of we de juiste richting volgen en wat belangrijk voor ons is. (ondersteunend Nr. 9 Orion) Gesprekken met vrienden of therapeut(en) helpen ons daarbij.
Ik (Petra) ontving het volgende beeld: Wanneer we ons werk, onze relaties en ons leven met een boek vergelijken, dan heb je de titel van het boek en hoofdstukken. De titel geeft het grotere geheel van waar het boek over gaat weer, zonder details, in de vorm die uitdrukt wat voor mij belangrijk is en waar ik voor leef en werk. ( de titel van mijn boek zou kunnen zijn: ‘Mensen inspireren en op nieuwe gedachten brengen’ – maar hij zou ook ‘Beroemd en rijk worden’ kunnen heten. Qua inhoud zouden beide dezelfde hoofdstukken kunnen hebben; technieken, financiën, problemen met bekendheid verwerven, eigen blokkades. De titel van het boek – het doel – geeft beide boeken een andere richting, een andere inhoud.)
De energie ondersteunt ons momenteel onze titel van ons boek te herkennen en onze richting te bepalen. Want wanneer ons algemene doel – ons grotere geheel – ons duidelijk is, en we ons beseffen waar we voor werken en leven, hebben we meer kracht en motivatie zodat we de lastigere hoofdstukken gemakkelijker kunnen doorleven. (onze boektitel kan ook als zielsplan of levensdoel gelezen worden)
Wanneer ik (Petra) bijvoorbeeld problemen heb met het thema ‘geld’ of ‘zichtbaar worden’ , maakt het een groot verschil als er een hoofdstuk is wat mij helpt om dat (wat de titel van het boek vertegenwoordigt) te behalen; bijvoorbeeld “wanneer ik geld heb en wereldwijd zichtbaar ben, kan ik gemakkelijk meer mensen inspireren”. Op deze manier help je de ziel te inspireren.
Heb je vragen hierover? Meld ze in een reactie hieronder!

 

Meditatie

Word je bewust van je ademhaling. Stel je dan voor dat je bij elke uitademing blokkerende structuren en bezwaren uitademt. Het kan je helpen om ze als een kleur te zien, wanneer de kleur niet vanzelf komt kun je er zelf eentje kiezen die past.
Bij elke inademing adem je creativiteit, moed om met speelsheid te proberen en wijsheid in. Ook hier kun je een kleur voor gebruiken.
Ten slotte stel je je voor (of vraag je om) de nieuw ingeademde kwaliteiten (en kleuren) harmonisch te integreren.

Aanvulling van Erica:

Wat mij opgevallen is de laatste week dat letterlijk alles wat je bedenkt, plant of verwacht helemaal anders loopt op een manier die je van te voren niet eens kan bedenken.
Dat maakt dat we steeds uitgedaagd worden om terug naar binnen te gaan, in plaats van te reageren op onverwachte dingen. Kijk naar binnen en stel jezelf de vraag: Hoe kan dit het beste/mooiste zijn wat mij overkomt?
Daarmee houd je verbinding met je centrum, je kracht en je kalmte. Zo is het eenvoudiger om de verborgen kado’s te ontdekken en aan te nemen. Elk moment heeft een oneindige hoeveelheid aan variabelen waar we geen weet van hebben. Door ons aan de gebaande paden en vaste structuren te houden ontdekken we al dit moois niet en missen we aanknopingspunten die onze weg vereffenen en gemakkelijker maar vooral liefdevoller maken.
Kijk naar binnen, hou het bij jezelf. Als jij verandert (lees je vaste structuur of gedrag laat varen) dan kan het niet anders dan dat de wereld om je heen mee verandert.
Niets kan hetzelfde blijven als jij iets verandert….
Aan de ander kant als jij NIETS verandert heb je de garantie dat alles hetzelfde blijft, maar of we daar nu persé op zitten te wachten? Het komt erop neer dat je het zelf moet doen, EN er is hulp en ondersteuning op spiritueel niveau en om je heen van dierbare vrienden. Stel je open om het te willen zien en ervaren, het is een voorbereiding op het nieuwe jaar waarin we samen werken en samenwerken! Wat ben jij bereid te zien wat je tot nu toe nog niet kon zien?…..

 

Ondersteunende energieën van LichtWesen:

Nr. 67 Blauwe Scheppingsstraal (structuur en stabiliteit)

Nr. 71 Groene Scheppingsstraal (heling en vereffening van je weg)

Nr. 9 Orion (visioenen, keuzes maken en helderheid)