aartsengel HANIEL

TURKOISE kleurstraal

Je oprichten  –  HANIËL
 
Samenvatting
  • inzicht
  • de eigen grootheid herkennen en er naar leven
  • illusies doorzien
  • bewustzijn in het dagelijkse leven integreren
  • kalmte stilte
 
De Aartsengel HANIËL
 
       Geeft kracht en moed om zich in de eigen grootheid op te richten, zich het ware Zijn te herinneren en er naar te leven. Zoals een verdroogde bloem die water krijgt, richt men zich vanzelf weer op. Het wordt dan makkelijk de situatie en de eerder gemaakte illusies te doorzien. Uiteindelijk lukt het ook de illusie van de afscheiding, de dualiteit, door te prikken.
 
 
Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen:
  • Hoe zou ik mij voelen wanner ik mijn ware grootte ben?
Hoe zou ik dan handelen ( in deze situatie )?
  • In welke situatie acht ik mij niet in staat succes te hebben?
  • In welk gebied van mijn leven/in welke situatie maak ik mijzelf klein?
  • Wat voor talenten en kwaliteiten verstop ik ( voor mijzelf )?