Ra - ENERGIEPAREL - Egyptische Zonnegod

Bestel
  • Beschrijving

44. Het Goddelijke integreren  –  RA
 
Samenvatting
  • zich met het hoogste bewustzijn der materie en de aarde te verbinden
  • de met de aarde verbonden transpersonale chakra’s integreren, die zich onder de voeten bevinden
  • het goddelijke in het lichaam integreren
  • bewust in de materie zijn
  • liefde voor het lichaam, de aarde en de materie
 
De kracht van RA
 
       Vertegenwoordigd het hoogste bewustzijn van de aarde, de toestand van één –zijn, de paradijselijke toestand in de materie. Zij brengt geest en bewustzijn in de materie. Daardoor kunnen bewustheid en bewustzijn sterker in de materie verankerd worden, het goddelijke kan zich in het lichaam integreren. Aardse uitdagingen en lichamelijke belangen kunnen beter (h)erkend en zich eigen gemaakt worden. De Ra-energie versterkt ook de liefde voor het lichaam, de omgeving en de materie.        Ra (ook Re) werd in Egypte als Zonnegod vereerd. Hij vertegenwoordigde de oorspronkelijke, kosmische, creatieve kracht, het principe van de schepping.