• Beschrijving

2. Lao-Tse : Accepteren en innerlijke rust  

Olie 30 ml met de geur van Immortelle en Kamille             

 Werking

- Je houdt op met beoordelen en veroordelen

- Je ziet de situatie(s) uit meerdere perspectieven

- Je accepteert feiten eerder en je zult daarnaar handelen

- Je bent minder geïrriteerd & opgewonden

- Je houdt je in en je neemt een belangrijke rustfase in alvorens je handelt

- Het brengt je innerlijke rust en kalme beheersing

Lao-Tse essence te gebruiken indien iemand

- zwart-wit denkt, snel veroordeelt, mensen in hokjes stopt

- je snel door anderen afgewezen voelt

- je zelf snel veroordeelt

- je zelf blokkeert door je eigen oordelen

- twijfelt aan jezelf, minderwaardigheidscomplex hebt

- neigt naar perfectionisme, niets is goed genoeg

- in je eigen dogma's vastzit en daardoor geen nieuwe perspectieven kan ontwikkelen

- handelt vanuit een innerlijke hectiek, gebrek aan motivatie, lusteloosheid, luiheid

- in de stress raakt door oorzaak-gevolg-relaties (ik moet dit doen, want anders …)

- sterk geëmotioneerd reageert

- niet zo zeer in het heden, maar wel in het verleden of toekomst leeft

Hier leest U nog uitgebreider over elke Meester apart

Transformatie bij gebruik Lao-Tse essence

- naar andere situaties, mensen en gebeurtenissen kunnen kijken, zonder te oordelen

- zichzelf accepteren zoals hij is, beseft dat hij goed noch slecht is

- verbreed het gezichtsveld en overziet ook situaties die minder plezierig zijn

- veranderingen in het leven inzien en accepteren

- met innerlijke kalmte kunnen kijken naar gebeurtenissen en beheerst reageren

- zien wat op dit moment goed is en beseffend dat het volgende moment alweer anders kan zijn

Beschrijving

Lao-tse leidt ons naar de oneindigheid van het ogenblik, naar het hier en nu. Leven in het nu maakt kalmte, weidsheid en beheersing mogelijk. We gaan bewust in het moment leven en dat maakt ons rustig en helpt ons onze beheersing te hervinden. Onze eigen kalme uitstraling beïnvloedt ook anderen in onze omgeving en laat hen rustiger worden. Leven in het moment betekent dat elk moment, elke situatie nieuw is. Dit gaan we ook daadwerkelijk zo beleven en in elke situatie nieuw en fris reageren; dogma's en vaste patronen uit het verleden zullen we niet meer gebruiken.

We houden op met veroordelen, in goed en slecht in te delen, in hokjes te stoppen. We zijn bevrijd van oordelen die op ons verleden terugslaan, kunnen situaties realistisch en in hun totale omvang waarnemen.

We doorzien spelletjes waarin we iemand op een voetstuk plaatsen om hem er vervolgens af te halen om de plek zelf in te kunnen nemen. We herkennen de waarde van ieder mens en elke bestaansvorm. We kunnen observeren zonder te beoordelen. We worden in ons eigen midden de waarnemer die ongeraakt blijft bij veranderingen. Doordat we ons niet meer met het gebeuren identificeren, vallen angsten weg. Hetzelfde gebeurt bij andere waarnemingen en gevoelens. Wanneer we ermee ophouden te oordelen en ons te vereenzelvigen, nemen we gebeurtenissen van het leven aan als lessen, als uitdagingen waardoor we kunnen groeien. Of de situatie aangenaam is of niet, is niet meer zo belangrijk, want in beide gevallen biedt ze een les en is ze dus evenveel waard.

Lao-tse leert ons accepteren. Acceptatie is ook voorwaarde voor vertrouwen, liefde en zelfliefde. Acceptatie is ook de voorwaarde voor transformatie. Alleen wie zijn ongewenste gedragswijzen accepteert als signalen die op de eigen schaduwkanten attenderen en onaangename ervaringen als noodzakelijke inzichten aanvaardt, kan van deze ervaringen gebruik maken om heel te worden en het ontbrekende te leren.

De kracht van de Opgestegen Meester LAO TSE

Brengt innerlijke berusting, ontspanning en rust. In plaats van zich over het verleden, zichzelf of andere mensen op te winden, in plaats van zich om toekomstige bijzondere gebeurtenissen zorgen te maken, ontstaat een innerlijke vrede:”het is zoals het is.”.

Daarom kan men opmerkzaam en kalm in de tegenwoordige tijd zijn, helder zien wat men wil en de nodige stappen zetten. Ook in chaos wordt het mogelijk in de eigen helderheid en kracht te blijven. In meditatie brengt deze energie diepe rust, innerlijke vrede, een versmelten met het zijn.

Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen:

In welke situatie erger ik mij, in plaats van mijn kracht te gebruiken voor datgene wat ik wil?

Welke teleurstelling, afwijzing, hulpeloosheid houd ik vast, in plaats van te herkennen wat ik werkelijk wil, en daar wat aan te doen?

Wat haalt mij uit de rust en de kalmte? (NB in het kader van de eigen verantwoordelijkheid: door wat LAAT ik mij uit de rust en kalmte halen?)

Wat voor mensen of situatie veroordeel ik?

Aanvullende aanwijzingen betreffende deze LichtWesen essence:

De essence/olie heeft zich ook in stress- en examensituaties, bij innerlijke spanning en onrust bewezen. Vaak hebben wij te horen gekregen dat zij in moeilijke situaties, waarin men erg opgewonden was, de innerlijke rust, vrede en helderheid versterkte. Ook heeft zij menigeen bij slaapstoornissen geholpen.

 

 

 

 

LAO TSE was reeds meer dan 5000 jaar voor Christus, onze tijdsrekening, de grondlegger van het zeer befaamde en veel-gebruikte

 “boek der veranderingen”  I. TJING