• Beschrijving

Elohim blauwe kleurstraal:Vrede, bescherming, innerlijke rust – leiderschapskwaliteiten,wilskracht om steeds verder te gaan, vasthoudendheid -moed – samengaan met de Goddelijke ordening.