Gidsen, Engelen, Meesters, Krachtdieren, Totemdier, Serafijnen

Zowel gidsen als alle engelen van God zijn Lichtwesens, ook de naar het Licht opgestegen overledenen.  Zij kunnen ten allen tijde bij jou komen, liefdevol en je omhullend in geborgenheid ... ook al staat er een gecodeerde kristallen bol.

Gidsen

 Gidsen zijn Lichtwesens die de mens begeleiden op zijn/haar levenspad. Bij de geboorte krijgt ieder mens één of meerdere gidsen mee.  Er is altijd één gids die je hele leven bij je blijft, je oergids die alle levens bij je was.   Je andere gids dit leven ken je vaak ook uit de sferen, toen je er zelf verbleef tussen incarnaties door.

Tijdens je leven kunnen er gidsen bijkomen en ook weer weggaan. Een gids gaat bij je weg, als hij je geleerd heeft wat je moest leren. Er kan dan weer een nieuwe gids voor in de plaats komen om het leerproces op een ander niveau te vervolgen. Het is afhankelijk van jouw eigen zielenpad en opdracht hoeveel gidsen je bij je hebt of hoeveel er je worden toegewezen.

Het komt wel eens voor dat een overleden familielid je gids mag zijn, maar dit is praktisch nooit zo.  Wel zijn de gidsen, overledenen die naar het Licht gegaan zijn, behorend tot jouw zielecluster.

De Gids wil graag dat je weet dat je niet alleen leeft en vindt het plezierig als je zijn/haar aanwezigheid herkent. Voor jou is het een verrijking van je leven omdat je leven daardoor veel waardevoller en intenser zal verlopen. Je hebt vaak sneller in de gaten waarom gebeurtenissen plaatsvinden. Je kunt door het verkregen inzicht in jezelf begrijpen waarom situaties in je leven zich voordoen. De Gids helpt je bij het leerproces om het snel en doeltreffend te integreren in je leven. Jij bent als mens zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die jij in jouw eigen leven neemt. De Gids kan je stimuleren op het gebied van ontwikkeling van je eigen emoties en je helpen om je gevoel en verstand in balans te brengen. Bedank je Gids voor alles wat hij je geeft en wat hij voor je doet. Dankbaarheid zal je leven verrijken. Je kunt op veel manieren contact maken met je Gids. Automatisch schrijven is er één van.

 

Als ik channel nodig ik de Gids uit waar ik contact mee wil maken. Ik sta in verbinding met de Liefdevolle Goddelijke Wereld. Daardoor komen de boodschappen altijd in liefdevolle vorm door. Iedereen ervaart het altijd als positief en opbouwend. De Gids schrijft zoals hij/zij leeft. Onze wereld heeft een andere beleving dan de wereld waarin de Gids leeft. De manier waarop zij aan ons boodschappen doorgeven is van een andere strekking dan dat wij als normaal ervaren. Zij leven in een wereld waarin tijd geen betekenis heeft en de concrete gedetailleerde belevingen die wij op aarde hebben, vinden zij meestal op een andere manier waardevol dan dat wij het beleven

 

 

Engelen van God :  alle Beschermengelen, AardengelenEngelen en Aartsengelen, Serafijnen, Cherubijnen

Ik benadruk : engelen van God (het goede)  omdat er ook de gevallen engelen zijn (het kwade) in onze dualistische wereld.

 

Dit zijn zuiver geestelijke wezens die nooit een lichaam hebben gehad.  Engelen zijn zeer nauw aan de mensen verwant en kunnen te allen tijde te hulp worden geroepen.  Het zijn de boodschappers van God, en zij helpen en inspireren ons op ons levenspad.

Engelen zijn nooit mens geweest, maar doen  hun werk vanuit de sferen.  Hun liefdevolle hulp aan ons is heel veelzijdig.

Tijdens al onze levens is er één beschermengel die altijd bij jou is.  Die beschermengel kent jouw opdrachten die je aan jezelf gegeven hebt om hier op aarde te ervaren, dus jouw zielepad, in feite al je zielepaden, je verbintenissen, je problemen door alle levens heen : zegge je rode draad door al je levens heen....

 

Engelen: dienende geesten

In de Psalmen staat: “Hij maakt Zijn engelen geesten” (Psalm 104 : 4). Hebr. 1 : 14 zegt: “Zijn zij (= de engelen van vers 13) niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?”. Engelen zijn dienende geesten, en zij zijn door God geschapen.

Wanneer men alleen “de grondtekst” gebruikt om de betekenis van “engel” te achterhalen, dan zegt men dat een engel een “bode” of “boodschapper” is. Maar in dat geval geeft men het woord “engel” een veel te nauwe omschrijving. Woordstudies leveren niet de juiste betekenis, maar wanneer we Schrift met Schrift vergelijken, andere Schriftplaatsen over engelen opzoeken, dan komen we erachter wat de Bijbelse betekenis van “engel” is. De Bijbelse definitie is “gedienstige geesten” (Hebr. 1 : 14), dat is veel ruimer, en dat blijkt ook uit de rest van Gods Woord. Inderdaad zijn er engelen die boodschappen van God overbrengen. Denk aan de engel die de geboorte van Johannes de Doper en van de Heere Jezus Christus aankondigde (Lukas 1). We vinden een engel die Filippus er toe leidde om de Ethiopische kamerling te ontmoeten (Hand. 8 : 26), we vinden engelen die ondersteunen en dienen (Daniël in Dan. 6 : 23; de Heere Jezus in Luk. 22 : 43, etc), we vinden engelen die overleden gelovigen naar de hemel brengen (Luk. 16 : 22), en we vinden, in bijvoorbeeld Openbaring, engelen die Gods oordelen uitvoeren, en zo zijn er nog wel meer taken van engelen in de Bijbel te vinden. Nogmaals, engelen zijn dienende geesten!

Engelen zijn krachtige wezens. In 2 Kon. 19 : 35 lezen we dat één engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten doodde. In 2 Sam. 24 : 15 en 16 vinden we één engel die 70.000 Israëlieten doodde. Eén engel rolde de steen van het graf van de Heere Jezus weg (Matth. 28 : 2 – 4). En het is een engel die op een dag, vóór het Duizendjarig Vrederijk, de satan zal grijpen en hem zal binden in de afgrond voor duizend jaar (Openb. 20 : 1, 2). Er staat niet voor niets in Psalm 103 : 20 geschreven: “Looft de Heere, Zijn engelen! Gij krachtige helden,…”.