mei 2017 - Energie van deze Tijd

Energie van deze Tijd. Nieuwe wegen, verhelderende communicatie, helen

Wat nu is


Mogelijkheden tot nieuw gedrag

  • De focus ligt op nieuwe ervaringen
  • Creatief zijn, uitproberen en daarvan leren
  • Kansen herkennen en benutten
  • Boven jezelf uitgroeien
  • Projecten en plannen gepassioneerd beginnen of voortzetten
  • Jouw eigen waarden handhaven
  • Meningsverschillen vanuit waarde en achting oplossen
  • Duidelijke communicatie is belangrijk
  • Lichaam en levensgebieden helen


Nieuw gedrag, oplossen van meningsverschillen

De laatste weken waren voor veel mensen een uitputtingsslag. Vermoeidheid en verstoringen in veel gebieden waren op veel dagen immens. Lichamelijke klachten, ziekten, vertraging in projecten, onenigheid en onverwachte gebeurtenissen dwongen, en dwingen ons het leven te overdenken en je af te vragen wat belangrijk is, hoe je wil leven, wat niet in overeenstemming is en hoe we de toekomst vorm willen geven. 

We worden bewust van beperkende ideeën en beperkend gedrag wat opgelost wil worden. Emotionele wonden en trauma’s willen geheeld worden.
Tegelijkertijd lossen blokkades op (
ondersteuning nr 27 Raphael) Daardoor is het mogelijk om op een nieuwe manier te kijken, te gedragen en te reageren.We worden ondersteunt om iets nieuws te proberen. Wat natuurlijk tot ongewone situaties en reacties leidt, waardoor oude angsten zichtbaar worden en opgelost kunnen worden. Zo kan op een nog dieper niveau de heling plaatsvinden. 


Nieuwe ervaringen, visies enthousiast aanpakken

In de komende tijd worden we ondersteunt om nieuwe dingen uit te proberen en te implementeren. Tot nu toe lag de focus op verduidelijking, in de komende weken gaat het om ervaringen op te doen. Ga verschillende mogelijkheden ontdekken, ga creatief om met nieuw gedrag en strategieën, ga moedig het onbekende uitproberen en doe daar ervaring uit op.
Nu staat niet meer centraal wat klopt er niet meer?”, het draait nu om “Wat wil ik uitproberen? Wat wil ik beleven? Welk doel, welke visie vertrouwde ik mijzelf nog niet mee?”

Dit leidt tot indrukwekkende mogelijkheden en kansen. We kunnen boven onszelf uitstijgen en daadkrachtig ons leven in nieuwe banen leiden. Het helpt om stappen, projecten en veranderingen vol passie en enthousiasme aan te gaan. (
ondersteuning Moedig beginnen)


Jouw eigen waarden handhaven

In de komende weken worden we uitgedaagd om goed voor ons zelf en onze waarden te gaan staan en deze te handhaven en mede te delen. (
ondersteuning Mijn Communicatie)Juist daardoor kunnen meningsverschillen en conflicten opgelost worden. Wanneer we ons door moedige mensen laten inspireren en van ze leren, verbreden we ons zicht en onze toepassingsmogelijkheden.
Door eerlijke, waardevolle en respectvolle communicatie ondersteunen we ook onze medemensen, zodat ze bewust worden van de gevolgen van hun handelen. Let wel op dat je niet te snel of impulsief reageert, niet te vroeg iets zeggen of afkappen, en eerst de eigen emoties te beheersen of te helen en dan pas toetsen wat medegedeeld of gezegd kan worden. 
Vaak is de spanning moeilijk uit te houden, tot het innerlijke proces doorleefd is en de passende reactie duidelijk is geworden. 

Het helpt om te oefenen ‘in de neutraal stand” van je emoties navraag te doen wanneer situaties, handelingen of acties niet helemaal duidelijk zijn of bij ons wat oplossen. 


Heling

Deze tijd is er een zeer sterk helende energie tot onze beschikking, die we niet alleen voor de lichamelijke bezwaren kunnen gebruiken alsook voor de reiniging, herstructurering en de heling op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld voor emotionele verwondingen en blokkades, relaties, dagelijkse dingen, werk of werkomgeving.
Emotioneel belaste situaties en wisselende stemmingen laten zien welke uiterlijke en innerlijke structuren geheeld kunnen en willen worden. (
ondersteuning nr 27 Raphael)